1. Presentaciˇ

Un cop més, la Biblioteca i el Servei d'Informàtica ofereixen a la comunitat universitària aquesta memòria com a resum de la feina feta i dels objectius aconseguits al llarg de tot un curs acadèmic, a través de dades, xifres, quadres i gràfics. Aquesta ocasió s'escau en l'any anterior al d'una efemèride que marcarà una fita en la trajectòria de la Universitat: és el curs anterior al del compliment dels vint-i-cinc anys de la Universitat.

Des d'aquest punt de vista, es pot dir que es tracta d'un any de transició. Un any de treball continu, perseverant, sostingut, de consolidació de projectes i línies de treball, per part de tot l'equip humà que formen les dues unitats organitzatives.

De totes les novetats que es van produir i que estan ressenyades en aquest document i que contribueixen totes elles a la millora de les activitats de la Universitat, tres tenen un impacte visible i resulten especialment celebrables:

  • En aquest curs es van finalitzar les obres d'ampliació de la Biblioteca del Campus Universitari Mar. El mes de gener es van acabar els treballs d'adequació de les seves instal·lacions, que havien començat el setembre del 2010. La Biblioteca del Mar, biblioteca comuna i conjunta de les tres institucions que conviuen en el campus (Parc de Salut Mar, Universitat Autònoma de Barcelona i Universitat Pompeu Fabra), va completar la seva implantació i, amb aquestes actuacions, es va poder donar per acabada una llarga fase de temporalitat, atenyent la seva expansió i instal·lació definitives.
  • A principis del 2013, es va procedir a l'establiment d'una segona línia de connexió de la Universitat amb l'Anella Científica, que és la xarxa acadèmica catalana que proveeix connectivitat a la UPF amb Internet. Aquesta segona connexió complementa la ja existent ja que estan configurades en redundància, assegurant així el servei permanent i de qualitat d'accés a Internet per a tota la UPF.
  • Al mes d'abril es va posar en funcionament una plataforma per fer la gestió i la difusió de congressos, seminaris i altres esdeveniments. La nova plataforma, Eventum UPF, permet gestionar totes les fases de l'esdeveniment, des de l'elaboració del programa i l'agenda fins a la difusió, les inscripcions, els pagaments i el control de les sessions. Es tracta d'una eina de gran utilitat per a totes les unitats organitzatives de la UPF.

Aquesta memòria recull les fites del curs 2012-2013. Ara, cal encarar el curs 2013-2014 amb la voluntat i l'exigència de continuar oferint uns serveis de qualitat a tots els membres de la comunitat universitària, col·laborant així en l'avenç de la UPF com a institució d'excel·lència en docència i en recerca.