8.5. Tasques de processament tècnic i físic

En finalitzar el curs 2009-2010 la xifra estimativa sobre els documents pendents de processar es va situar al voltant dels 85.000. 

 
Nombre de volums
Monografies disponibles (ja processades i en suport paper) 583.000
Monografies pendents de processar 85.000

 

Tasques de processament tècnic i físic. Evolució per cursos

 

 8.5. Tasques de processament tècnic i físic. Evolució per cursos