8.4. Principals donacions i cessions bibliogrÓfiques

Cal destacar les donacions següents, ordenades cronològicament:

Josep Ramoneda

Donació, el novembre del 2009, d'un fons aproximat de 8.000 volums de monografies, principalment sobre filosofia, assaig i ciències socials. La data de publicació dels documents se situa entre l'any 1950 i l'actualitat. 

Alois M. Haas

Donació del facsímil del manuscrit Das Graduale von St. Katharinenthal. Es tracta d'un gradual o llibre en què es recollien els cants gregorians que havien de ser interpretats durant la missa, ordenats segons el calendari litúrgic. Aquest facsímil va ser donat per Alois M. Haas a la UPF expressament amb motiu de la seva investidura com a doctor honoris causa, que va tenir lloc el desembre del 2009.

Jordi Batlle

Donació, el gener del 2010, d'unes 30 monografies sobre crítica cinematogràfica i cinema en general.

La Vanguardia/Culturas

Donació, el juny del 2010, d'unes 120 monografies de novetats editorials en els camps de ciències socials, comunicació audiovisual, periodisme i creació i crítica literàries.  

Oriol Casanovas i La Rosa

Donació, el juny del 2010, d'una col·lecció formada per uns 4.500 volums sobre dret internacional, relacions internacionals i història de les relacions internacionals. Es tracta d'una col·lecció de gran qualitat en el seu àmbit i d'indiscutible interès acadèmic. Són de destacar, pel seu contingut documental i la seva vàlua, les obres que aplega sobre la història de les relacions internacionals d'Espanya. 

També cal destacar que van continuar arribant regularment documents donats per diferents membres del personal acadèmic de la UPF. Especialment significatius resulten els fons que van continuar donant Josep Fontana sobre història i Josep Maria Micó sobre literatures romàniques, amb especial incidència en el camp de la literatura castellana.