8.1. Dades totals del fons bibliogrāfic

Fons bibliogràfic en diferents suports
  • Monografies: 583.000 en suports físics (paper, CD, DVD, microformes, etc.) i 17.000 en suport digital i en accés remot.
  • Publicacions en sèrie: 15.160 col·leccions (corresponents a 13.950 títols) en suport paper i 14.000 títols en suport digital i en accés remot (per primera vegada el nombre de títols en suport digital supera el de títols en paper).
  • Fons dipositats en el GEPA

Es van continuar fent transferències de fons de baix ús, tant de publicacions en sèrie com de monografies, al magatzem cooperatiu Garantia d'Espai per a la Preservació de l'Accés (GEPA), situat a Lleida i que és un equipament conjunt de les institucions que integren el Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC).

Desafectació de fons

Al llarg del curs es van portar a terme desafectacions de fons, amb un volum d'11.000 exemplars que, per diferents motius (obsolets, en mal estat, perduts, etc.) resten valor a la col·lecció.Monografies disponibles en suports físics. 2009-2010

  

Localització
Volums
Biblioteca/CRAI de la Ciutadella
345.000
Biblioteca/CRAI del Poblenou
100.000
Biblioteca del Campus Universitari Mar
10.000
Fons en magatzems
128.000
Total
583.000

 

 

 Monografies disponibles d'accés remot. 2009-2010


Nombre de títols disponibles (*)
17.000

  (*) Inclou documents en format electrònic d'accés remot, com ara llibres electrònics, tesis, diccionaris, etc.

 

 
Volums de monografies disponibles. Dades evolutives 2005-2010

Creixement del fons bibliogràfic. Volums de monografies disponibles

 


Noves adquisicions. Procedència de les monografies. 2009-2010


Procedència
Volums de monografies
Donació
4.544 (28%)
Cessió
780 (5%)
Compra
10.676 (67%)
Total
16.000 (100%)

 

Noves adquisicions. Procedència de les monografies. 2009-2010
 

 Noves adquisicions. Procedència de les monografies

 

Col·leccions de publicacions en sèrie disponibles en suport paper. 2009-2010

Localització
Col·leccions
Biblioteca/CRAI de la Ciutadella
11.600
Biblioteca/CRAI del Poblenou
2.500
Biblioteca del Campus Universitari Mar
380
Fons en magatzems
680
Total
15.160

 


Col·leccions de publicacions en sèrie disponibles en suport paper. Dades evolutives  2005-2010

Creixement del fons bibliogràfic. Col·leccions de publicacions en sèrie en suport paper

 

Títols de publicacions en sèrie en suport paper i d'accés remot. 2009-2010

Nombre de títols en suport paper
13.950
Nombre de títols d'accés remot
14.000Títols de publicacions en sèrie. En paper i d'accés remot. Dades evolutives 2005-2010 

 
Títols de publicacions en sèrie. En paper i d'accés remot