7. Programari

Durant el curs 2009-2010 es van posar en funcionament noves aplicacions de suport als processos de la Universitat i es va aprofitar també per renovar-ne d'altres que ja existien.

a) Aplicacions de gestió i de docència

Es va consolidar la plataforma Moodle com a única eina de gestió de l'Aula Global i es va fer la migració a la versió 1.9 que oferia més funcionalitats i millor rendiment que l'anterior.

També es va continuar desenvolupant l'aplicació GGIA (Gestió de Grups i Aules) per fer d'enllaç entre la gestió acadèmica (matrícula i oferta docent) i l'Aula Global. En aquesta eina va incorporar les següents funcionalitats:

  • Sistema de repartiment dels grups de seminari en funció de les preferències dels estudiants.
  • Més possibilitats perquè els professors puguin decidir de manera autònoma si volen activar aules globals a nivell de grups de pràctiques i seminari
  • Es van afegir nous entorns al sistema de monitorització i de suport per a les nits i caps de setmana per tal que també disposin d'un servei 24x7 (Gestió econòmica, Gestió de personal, Edició de pàgines web, Control de presència, etc).
  • Es va desenvolupar la primera fase d'un mòdul per treure estadístiques de la utilització del Moodle com a eina d'Aula Global que ja va permetre fer un primer estudi d'utilització amb les dades del curs anterior. El mòdul es va desenvolupar utilitzant els frameworks de Moodle i està previst en un futur oferir-lo a la comunitat d'usuaris d'aquesta aplicació. En aquesta primera fase el mòdul estava a disposició del CQUID i es preveu oferir-lo als estudis a partir del curs 2010-2011

Es va posar en funcionament una nova versió de l'aplicació de gestió de recursos humans (Hominis), substituint l'anterior versió en client servidor per un entorn totalment web i es van afegir funcionalitats de tolerància a fallades dels servidors per tal d'augmentar-ne la disponibilitat.

Es van desenvolupar millores i noves funcions en l'eina de gestió de continguts de la Universitat (OpenCMS), s'hi va afegir una galeria d'imatges i es va fer la migració a la versió 7. Al mateix temps es va fer la traduccio d'aquesta versió al català i s'hi va integrar l'editor TinyMCE per tal que compleixi els estàndards xhtml. Aquests dos mòduls es van oferir a la comunitat d'usuaris de l'eina.

Es va actualitzar el programari de gestió comptable renovant també les versions de la base de dades i incorporant un nou llenguatge de programació més potent.

Es va desenvolupar i posar en funcionament una aplicació per gestionar la base de dades d'usuaris del projecte Alumni i per facilitar el procés d'inscripció i de validació d'aquests usuaris de manera automàtica. També es va posar en funcionament un nou portal amb tecnologia Liferay per oferir serveis a tota la comunitat Alumni.

Es va posar en funcionament una aplicació per gestionar el Centre d'Atenció a l'Usuari (Footprints) i s'hi van incorporar la gestió de peticions i incidències de diferents entorns i serveis de la Universitat: Informàtica, Informació bibliogràfica i préstec, PIE, Factoria, SACU, seguiment de la LOPD, Eina (serveis de manteniment dels edificis) i Arxiu administratiu.

Es va renovar l'aplicació de Webmail d'accés via web al correu electrònic per fer-la més amigable i fàcil d'usar i dotar-la d'elements de redundància que faciliten una major garantia de disponibilitat.

Es van afegir funcionalitats a l'aplicació Visualtime per facilitar la gestió i les consultes del personal sobre les seves dades.

Es va continuar el desplegament de l'aplicació (SALTO) per gestionar el  sistema d'obertura de portes mitjançant targeta de proximitat als nous edificis i espais que es van incorporant a la universitat.

Es va participar en la fase de definició del projecte d'e-Administració a la UPF i es van iniciar els primers projectes.

Es va definir, publicar i adjudicar el concurs per dotar la Universitat d'un sistema de Datawarehouse que faciliti l'anàlisi de la informació i faciliti la presa de decisions i s'ha estat fent la implementació del mòdul de Recursos Humans que té prevista l'entrada en funcionament a l'octubre del 2010

Es van fer millores en l'aplicació que gestiona el repositori central d'usuaris de la Universitat (SAU), per tal d'incorporar-hi nous col·lectius del grup UPF i per automatitzar processos de càrrega d'usuaris a les noves aplicacions i serveis informàtics que s'han implementat.

Es va tornar a actualitzar el programari que gestiona la distribució d'aplicacions així com el control i la utilització d'aquests a tots els ordinadors de la xarxa (ZenWorks).

 

b) Biblioteca

Aquest curs es van incorporar diverses millores al sistema integrat de gestió de la Biblioteca, Millennium.

Mitjançant el mòdul complementari Scheduler es van automatitzar bona part de les càrregues d'usuaris. El mòdul Load Profiling permet parametritzar càrregues de registres. Es van estudiar a fons les estadístiques que ofereix el programa i es van implementar mètodes complementaris com Google Analytics.

També es van incorporar millores al catàleg via web (Opac), com alertes per correu electrònic; es van fer noves adquisicions; es van afegir més imatges de cobertes de llibres; es va possibilitar visualitzar informació i fer cerques addicionals (botó "+ info"), així com visualitzar el text a Google Books, etc.

També es van iniciar les tasques necessàries per implementar el programari Encore for a Group. Quan estigui operatiu, els usuaris podran demanar els documents directament sense passar pel servei de préstec interbibliotecari i els documents sol·licitats a les altres universitats es rebran de manera molt ràpida.

També es va reprogramar l'aplicació que gestiona el projecte INPUT i es va migrar a un entorn de programari lliure al mateix temps que es va modernitzar i dotar d'un major rendiment.

Relació dels programaris específics de la Biblioteca:

Programaris comercials o lliures
Millennium 2009A 1.1 (més mòduls complementaris Scheduler, URL Checker, Materials Booking, Load Profiling) 
SFX versió 3
MetaLib versió 4
DSpace 1.5.1
SSL-VPN 6.0.7
GTBib (SOD) 2008 v.20090125
Ariel Versió 3.4
Programaris a mida
Consulta de noves adquisicions via web
Enviament de notificacions d'adquisicions per correu electrònic
Gestió de subscripcions de revistes
Gestió de circulació i préstec de revistes
Gestió de préstec de portàtils
Gestió de la base de dades de programes presentats a l'INPUT 

 

c) Aules d'informàtica

Durant el curs 2009-2010 es van configurar els ordinadors de les aules informàtiques per tal que els estudiants poguessin tenir l'arrencada dual i poder triar entre Linux i Windows.

Les versions disponibles de cada sistema operatiu són Fedora Core 11 i Windows XP Professional SP 2.