5.4. Pressupost en recursos d'informaciˇ per a l'exercici 2010

Concepte

Import

BIBLIOTECA

67.500 €

CENTRES

39.385 €

Escola Superior Politècnica 2.975 €
Facultat d'Humanitats 3.530 €
Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida 2.715 €
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials 9.285 €
Facultat de Ciències Polítiques i Socials 4.190 €
Facultat de Comunicació 4.665 €
Facultat de Dret 7.615 €
Facultat de Traducció i Interpretació 4.410 €
DEPARTAMENTS

205.360 €

Departament d'Economia i Empresa 38.090 €
Departament d'Humanitats 26.470 €
Departament de Ciències Experimentals i de la Salut 17.010 €
Departament de Ciències Polítiques i Socials 9.160 €
Departament de Comunicació 22.390 €
Departament de Dret 64.700 €
Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions 10.670 €
Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge 16.870 €
INSTITUTS

12.755 €

Institut Universitari d'Història Jaume Vicens Vives

5.355 €

Institut Universitari de Cultura

500 €

Institut Universitari de l'Audiovisual 1.900 €
Institut Universitari de Lingüística Aplicada

5.000 €

TOTAL

325.000 €

 

Pressupost en fons bibliogràfic a càrrec de pressupostos de gestió orgànics (PGO) per a l'exercici 2010
Facultat de Ciències de la Salut i  de la Vida

3.000 €

TOTAL

3.000 €

 

Concepte Import
Accés a recursos electrònics remots 987.200 €