4.4. Formaciķ contínua del personal del Servei d'Informātica

a) Formació realitzada en el marc del Pla de formació del PAS de la UPF

Eficiència en l'exercici del rol professional

- Acollida 

 • Sessió d'acollida a la UPF
 • Setembre 2009
  1 assistent

 • Sessió d'acollida a la UPF
  Juny 2010
  2 assistents

- Actualització professional

 • Iniciació a ÀVID per a tècnics
 • Setembre 2009
  10 assistents

 • Llenguatge PL/SQL en oracle
  Octubre 2009
  9 assistents

 • ZENWorks Configuration Management
  3 edicions octubre-novembre 2009
  26 assistents 

 • Administració d'Oracle 10g (desenvolupadors)
  Novembre 2009
  7 assistents

 • Gestió del pressupost (no presencial)
  Novembre 2009
  1 assistent

 • Documentum 6.5
  Maig 2010
  1 assistent

 • Sessió Màsters universitaris i doctorats de la UPF
  Juny 2010
  13 assistents

 • Taller d'habilitats comunicatives en presentacions d'usuaris II
  4 edicions juny 2010
  17 assistents

 • Suport a Campus de la Comunicació-Poblenou
  Juliol 2010
  11 assistents

 • DALET Plus
  Juliol 2010
  4 assistents

 • Protools 101
  Juliol 2010
  8 assistents

 • Taller d'habilitats comunicatives en presentacions d'usuaris II
  Juliol 2010
  6 assistents

 • Recollida de qüestionaris "Pla detecció de necessitats fromació 2010"
  Juliol 2010
  1 assistent

Instrumental

- Informàtica d'usuaris

 • Sigma mobilitat UPF (convenis)
  Gener 2010
  1 assistent

 • Sigma mobilitat UPF (formació alumnes in & out)
  Gener 2010
  1 assistent

 • Migració del paquet ofimàtic Office 2003 a Office 2007 (visió general)
  Gener 2010
  1 assistent

 • Migració del paquet ofimàtic Office 2003 a Office 2007 (visió general)
  Febrer 2010
  1 assistent

 • Migració del paquet ofimàtic Office 2003 a Office 2007 (visió general)
  Març 2010
  2 assistents

 • Migració del paquet ofimàtic Office 2003 a Office 2007 (visió general)
  2 edicions abril 2010
  2 assistents

 • Digitalització de fotografies
  Maig 2010
  1 assistent

- Llengua catalana

 • Autoaprenentatge en llengua catalana (SALC)
  Octubre-desembre 2009
  1 assistent

 • Autoaprenentatge de català amb tutorització (nivell B2/semipresencial)
  Octubre-desembre 2009
  1 assistent

 • Autoaprenentatge de català amb tutorització (nivell C2/semipresencial)
  Octubre-desembre 2009
  1 assistent

 • Autoaprenentatge de català amb tutorització (nivell C1/semipresencial)
  Abril-juny 2010
  1 assistent

- Llengua anglesa 

 • Anglès nivell 2. Mòdul I
  Octubre-desembre 2009
  1 assistent

 • Anglès nivell 3. Mòdul I
  Octubre-desembre 2009
  5 assistents

 • Anglès nivell 4. Mòdul I
  Octubre-desembre 2009
  3 assistents

 • Anglès nivell 2. Mòdul II
  Gener-juny 2010
  1 assistent

 • Anglès nivell 3. Mòdul II
  Gener-juny 2010
  5 assistents

 • Anglès nivell 4. Mòdul II
  Gener-juny 2010
  3 assistents

Seguretat i salut en el treball

 • Divulgació de l'estat del Pla d'Autoprotecció
  2 edicions setembre-octubre 2009
  4 assistents

 • El paper de l'equip dels Primers Auxilis
  Novembre 2009
  6 assistents

 • El paper de l'equip d'Alarma i Evacuació
  3 edicions novembre 2009
  23 assistents
b) Formació interna
 • Canvi de correu de Telefónica a Gmail
  2 edicions juny-juliol 2010
  12 assistents
c) Formació externa
 • Anglès en línia. GE elementary B + PP. Consell d'Europa A2
  Setembre - desembre 2009
  1 assistent

 • Anglès en línia. GE mid-intermediate B + PP. Consell d'Europa B1. 2
  Setembre - desembre 2009
  1 assistent

 • Anglès en línia. Elementary part A. Consell d'Europa A2. Usuari bàsic
  Octubre - desembre 2009
  1 assistent

 • Esdeveniment HP
  Octubre 2009
  1 assistent

 • Sectorial TIC-CRUE a Saragossa
  Octubre 2009
  2 assistents

 • Sisenes Jornades de Signatura Electrònica
  2 edicions novembre 2009
  4 assistents

 • Jornada Estratégica Microsoft a Madrid
  Novembre 2009
  1 assistent

 • Jornades Tècniques RedIRIS 2009
  Novembre 2009
  4 assistents

 • Seminari CESCA IPv6
  Novembre 2009
  1 assistent

 • TSIUC'09 a Tarragona
  Novembre 2009
  4 assistents

 • 1a Sessió Load Profiling CBUC
  Febrer 2010
  2 assistents

 • Jornades REDIRIS
  Abril 2010
  1 assistent

 • Herramientas colaborativas en Cloud
  Abril 2010
  1 assistent

 • Oracle Virtual Machine
  Abril 2010
  4 assistents

 • 2a Sessió Load Profiling CBUC
  Maig 2010
  2 assistents

 • II Jornadas Universitarias de Calidad y Bibliotecas
  Maig 2010
  1 assistent

 • VIRTUALIZACIÓN END-TO-END EinzelNet
  Maig 2010
  1 assistent

 • Congrés LREC2010 (Language and Resources Evaluation Conference)
  Maig 2010
  1 assistent

 • Anglès en línia. GE elementary B + PP (MCER A2. Basic user)
  Maig- juliol 2010
  1 assistent

 • Anglès en línia. GE lower intermediate A+ PP (MCER A2. B1)
  Maig - juliol 2010
  1 assistent

 • Anglès en línia. GE upper intermediate A+ PP (MCER B2)
  Maig - juliol 2010
  1 assistent

d) Assistents per tipus d'acció de formació

Tipus d'acció de formació Accions Assistents Percentatge d'assistents sobre el total
Formació realitzada en el marc del Pla de formació del PAS de la UPF 36 126 72%
Formació interna
1 12 7%
Formació externa
22 36 21%
Total 59 174 100%