4.2. Personal del Servei d'Informātica

a) Personal adscrit al Servei d'Informàtica per unitats i grups

Grup/Unitat

I

II

III

A2

C/D

Total

Cap de Servei
1
-
-
-
1
2
Unitat de Gestió de Recursos
1
1
-
2
1
5
Unitat de Projectes i Sistemes
20
13
-
-
-
33
Unitat de Comunicacions, Audiovisuals i Seguretat
4
2
1
-
-
7
Unitat d'Informàtica del Campus de la Ciutadella

2

2
8
-
-
12
Unitat d'Informàtica del Campus de la Comunicació-Poblenou
3
6
23
-
-
32
Unitat d'Informàtica del Campus del Mar
1
1
5
-
-
7
Total
32
25
37
2
2
98

 

b) Percentatge de personal d'Informàtica per escales

Tipologia de personal
Nombre
Percentatge
Personal laboral
94
96%
Personal funcionari
4
4%
Total
98
100%


c) Percentatge de personal d'Informàtica per grups

Tipologia de personal
Nombre
Percentatge
Personal Grup I
32
33%
Personal Grup II
25
25%
Personal Grup III
37
37%
Tècnics de Gestió
2
2%
Administratius 
2
2%
Total
98
100%


d) Altes

Alta Unitat Data
Anna Moret Llordés Unitat de Gestió de Recursos Setembre 2009
Javier Ortega Martín Unitat d'Informàtica del Campus de la Comunicació-Poblenou Abril 2010
Roger Rodrigo Nuez Unitat d'Informàtica del Campus de la Comunicació-Poblenou Maig 2010

 
e) Baixes

Baixa Unitat Data
Anna Moret Llordés Unitat de Gestió de Recursos Desembre 2009
Elisabet Civil Serra Unitat d'Informàtica del Campus de la Ciutadella Agost 2010
Pablo Hernández Surós Unitat d'Informàtica del Campus de la Ciutadella Agost 2010