4.1. Personal de la Biblioteca

a) Personal adscrit a la Biblioteca per unitats i grups

Grup/Unitat
A
B
C/D
E
Total
Direcció
1
-
1
-
2
Subdirecció
1
5
-
-
6
Coordinació Tècnica
1
1
8
-
10
Unitat de Logística
1
-
2
4
7
Unitat de Serveis d'Informació
1
2
13
-
16
Unitat Temàtica de Ciències Socials i  Humanitats
1
17
-
-
18
Biblioteca/CRAI del Poblenou
1
15
7
2
25
Biblioteca del Campus Universitari Mar
1
4
2
-
7
IULA (*)
-
1
-
-
1
Total
8
46
32
6
92

(*) Adscripció orgànica, no funcional.

A: Facultatius d'arxius i biblioteques
B: Ajudants d'arxius i biblioteques
C/D: Administratius / Auxiliars administratius
E: Auxiliars de serveisb) Percentatge del personal per tipologia

Tipologia de personal Nombre Percentatge

Personal bibliotecari

54

59%

Personal administratiu, auxiliar administratiu i auxiliar de serveis

38

41%

Total

92

100%c) Altes

Alta

Unitat

Data

Joan Isidre Badell Guijarro Unitat Temàtica de Ciències Socials i Humanitats Setembre 2009
Olga Freixas Rodríguez Unitat de Serveis d'Informació Novembre 2009
Eva Romero Alejo Unitat de Logística Març 2010d) Baixes
 

Baixa Unitat Data
Aitor Canal Casas Unitat de Serveis d'Informació Setembre 2009
Aina Freixa Ruiz Unitat de Serveis d'Informació Octubre 2009
Mònica Bofill Frias Coordinació Tècnica Maig 2010
Ferran Mansanet Parrimon Biblioteca/CRAI del Poblenou Juny 2010