2.3. Grups de treball

Durant el curs acadèmic 2009-2010, el personal de la Biblioteca i d'Informàtica va participar en 39 grups de treball per donar resposta a projectes de millora de serveis o a les iniciatives de posar-ne en marxa de nous. A continuació es relacionen tots els grups de treball en què es va participar.

a) Grups de treball interns operatius de la Biblioteca

• Grup de treball Cambra

Membres: Mercè Cabo (coordinadora), Xavier Brunet, Montserrat Espinós, Xavier Ibáñez.
Objectius: Vetllar per l'acompliment del conveni de cessió del fons bibliogràfic de la Cambra i fer el seguiment de les actuacions que, d'acord amb aquest conveni, cal portar a terme.

• Grup de treball Revisió, tractament i difusió dels recursos electrònics

Membres: Anna Casaldàliga (coordinadora), Marta Comadran, Teresa Ferrer, Jordi Ferrer, Marina Losada, Rosa Montanyà, Dolors Pons
Objectius: Coordinar la revisió del tractament i difusió dels recursos electrònics al catàleg, web, gestor d'enllaços (SFX), Metacercador (Metalib) i revisar els procediments de la wib.


b) Grups de treball interns operatius d'Informàtica

• Grup de treball Antivirus

Membres: David Moreso (responsable), Manel Lozano, Joan Trench, Àlex García, Carles Silvestre, Roberto España.
Objectius:
- Manteniment, incidències i documentació.
- Campus Global: habilitar menú formularis.

• Grup de treball Microinformàtica

Membres: Manel Lozano, David Moreso, Oriol Oliva (responsable), Joan Trench.
Objectius:
- Definir i unificar maquinari aconsellat pel Servei d'Informàtica.
- Definir contingut i format dels pressupostos publicats al Campus Global.

 • Grup de treball Novell

Membres: Joan Trench (responsable), Manel Lozano, David Moreso, Teresa Miralpeix, Carles Silvestre, Dani Pérez, German España, Àlex García.
Objectius:
- Distribució ZenWorks 10
- Neteja impressores
- Neteja i actualització de les aplicacions NAL
- Importació workstations

• Grup de treball PcBase Linux

Membres: Manel Lozano (responsable), Àlex García, German España, Dani Pérez, Albert Pintu.
Objectius:
- Virtualització del servidor APOLO
- Documentació
- Elaborar proposta migració a Fedora Core 13

• Grup de treball PcBase Microsoft

Membres: David Moreso (responsable), Manel Lozano, Joan Trench, Àlex García, Carles Silvestre, Josep Aymamí.
Objectius:
- Instal·lació desatesa de Windows 7.
- Instal·lació Office 2007.
- Gestionar parches i services packs.
- Documentació.

• Grup de treball Programari Lliure

Membres: Manel Lozano (responsable), Germàn España, Xavier Polo, Núria Reixach, Ismael García.
Objectius:
- Potenciar la disponibilitat de programari lliure a tot el pas, pdi, alumnes.
- Documentació.

• Grup de treball Rembo

Membres: Manel Lozano (responsable), Carles Silvestre, Germán España, Àlex García, Daniel Valdés, Albert Pintu, Marc Esteve, Josep Aymami.
Objectius:
- Documentació.
- Millora en els processos d'automatització d'instal·lacions a les aules de la UPF.
- Elaborar un procediment per ampliar el num. d'aules amb engegada dual a les aules UPF.

• Grup de treball Suport tecnològic als projectes de recerca

Membres: Joan Trench (responsable), Carles Perarnau, Marc Esteve, Núria Reixach, Elisabet Civil.
Objectius:
- Posar en marxa Tivoli Backup
- Migració projectes d'Esvedra
- Instal·lar blade de Salud laboral
- Posar en marxa la nova cabina de discos de STPR

• Grup de treball Dispositius mòbils

Membres: Mercè Cabo, Teresa Grané, Joan Trench, Jordi Mas, Marc Vives, Manel Lozano, David Moreso, Ana Amselem, Patricia Duran
Objectius:
- Trobar solucions per poder donar un servei amb garanties als usuaris de dispositius mòbils
- Definir tipologies d'usuaris i quins serveis es garantitzen a cada tipologia
- Fer les proves necessàries per seleccionar els dispositius més adients a les necessitats de cada tipologia

 

c) Grups de treball de l'ASTRI (amb participació de personal de la Biblioteca, d'Informàtica, del SACU i de la Vicegerent de l'ASTRI)

• Grup de treball Audiovisual

Membres: Ana Baiges, Manel Lozano, Anna Magre, Víctor Rodríguez.

• Grup de treball Carta de serveis de Biblioteca i Informàtica

Membres: Joan Alòs, Montserrat Espinós, Mar Garreta, Teresa Grané.

• Grup de treball Formació d'usuaris

Membres: Carme Cantos (coordinadora), Mar Garreta, Teresa Grau, Manel Lozano, David Moreso, Pepe Payà, Natàlia Plancheria, Clara de Quadras, Joan Trench.

• Grup de treball Gestió dels becaris de col·laboració

Membres: Meritxell Canals, Gemma Garcia, Xavier Ibáñez, Mª del Carmen Izquierdo, Queralt Molera, Dolors Pons.

• Grup de treball Lectors de llibres electrònics

Membres: Xavier Ibàñez, Silvia Losa, Dolors Pons, Joan Trench.

• Grup de treball Multimèdia

Membres: Mercè Cabo, Carme Cantos, Anna Casaldàliga, Jordi Mas, Manel Lozano, Joan Trench, Marc Vives.

• Grup de treball SAU-Biblioteca

Membres: Toni Borràs, Anna Casaldàliga, Xavi Herrero, Mercè Lara, Jordi Mas, Rosa Montañà.

 

d) Grups de treball de la UPF (amb participació de personal d'altres serveis i unitats de la UPF)

 • Grup de treball Comissió Tècnica de SAU

Membres: Gerent, Vicegerent de l'Àrea de Serveis, Tecnologia i Recursos d'Informació, Vicegerent de l'Àrea de Recursos Humans i Organització, Vicegerent de l'Àrea de Patrimoni, Secretària General Adjunta, Cap del Servei de PDI Cap del Servei de Gestió Acadèmica, Cap del Servei d'Informàtica, Cap de la Unitat de Projectes i Sistemes, Responsable de SAU.

• Grup de treball Datawarehouse

Membres:  Mercè Cabo, Teresa Grané, Francisco Jorge, Jordi Mas.

 • Grup de treball E-administració

Membres: Mercè Cabo, Teresa Grané, Xavier Herrero, Jordi Mas, Isabel Vives.
Col·laboradors: Anna Aguilar, Antoni Borràs, David Caparrós, Teresa Pagès, Carles Tusell.

• Grup de treball Producció Científica (GPC)

Membres: Comitè de Direcció:  Mercè Cabo, Anna Casaldàliga, Teresa Grané, Jordi Mas, Louise McNally, Carles Tusell.  SIGMA: Juan Pedro Belchi, Núria Cuní, Joan Ferrer, Josep Lluís Poy. Comitè de Seguiment: Elena Blanco, Anna Casaldàliga, Mayte Hernàndez, Carles Tusell. SIGMA: Lluís Alonso, Juan Pedro Belchi, Núria Cuní.e) Grups de treball amb d'altres organitzacions

Els grups de treball en col·laboració amb d'altres institucions o organitzacions en els quals participa personal de la Biblioteca i d'Informàtica són els següents:

BPI (Bibliotecas y Propiedad Intelectual de FESABID): Anna Casaldàliga

CBUC. Catalogació: Teresa Ferrer

CBUC. Comissió estratègica PUC (Préstec Universitari de Catalunya): Anna Casaldàliga i Xavier Ibáñez.

CBUC. Gestor de referències bibliogràfiques del CBUC (RefWorks): Marina Losada

CBUC. Grup de treball de Repositoris: Marina Losada

CBUC. Implementadors del sistema Millennium (CBUC): Rosa Montañà

CBUC. MDX. Materials Docents en Xarxa: Anna Casaldàliga, Marina Losada, Olga Monterde

CBUC. Préstec interbibliotecari: Marta Comadran

CBUC. Referència virtual: Carme Cantos

CBUC. Relectro: recursos electrònics: Dolors Pons

COT: Comissió Organitzadora de les Trobades TAC/TSIUC: Teresa Grané

CSIUC: Comissió dels Serveis d'Informàtica de les Universitats de Catalunya: Teresa Grané

CTAC: Comissió Tècnica de l'Anella Científica: Marc Vives

REBIUN Línea estratégica 1: Ámbito del APRENDIZAJE: Mercè Cabo i Carme Cantos

REBIUN Línea estratégica 2: Grupo de trabajo de evaluación de Repositorios Institucionales: Marina Losada

SIOU: Grupo de trabajo de Servicios de Información i Orientación universitarios: Carme Cantos

TIC-CRUE: Grupo de trabajo Tecnologías de la Información y Comunicaciones: Mercè Cabo i Teresa Grané