2.2. Intranets

a) WIB (Web Interna de la Biblioteca)

Consultes a la WIB per cursos

Curs

Nombre de consultes

 2005-2006

14.310 

2006-2007

14.750

2007-2008

14.742

2008-2009

11.597

 2009-2010

8.144

 

WIB. Nombre de consultes per mesosConsultes a la WIB per mesos. Curs 2009-2010  


WIB. Nombre de consultes per cursosb) Intranet del PIE

La descentralització de molts tràmits i gestions cap a les secretaries de centre va comportar l'actualització i la modificació  dels continguts de les pàgines relacionades amb els procediments dels estudis de 1r i 2n cicle.

La nova estructura dels estudis universitaris i la normativa específica que els regula va fer necessari duplicar alguns continguts i diferenciar-los dels de llicenciatura i diplomatura.

Així mateix, per tal de donar suport a la Unitat de Projecció i Informació Institucionals en la promoció dels estudis de la UPF, es van crear unes fitxes que resumeixen les característiques dels estudis de grau i els diferencien dels seus equivalents en llicenciatura i diplomatura.

Es va començar a treballar en el contingut de l'apartat dels estudis de postgrau, atès que des del mes d'abril se'n va assumir la informació, presencial, telefònica i per correu electrònic.


Consultes a la intranet del PIE per cursos 

 Curs

Nombre de consultes

 2005-2006

 9.117

2006-2007

 8.898

2007-2008

 8.483

2008-2009

 8.119

 2009-2010

 6.458

 

Intranet del PIE. Nombre de consultes per cursos

 

Consultes a la intranet del PIE per mesos. Curs 2009-2010 Intranet del PIE. Nombre de consultes per mesos. Curs 2009-2010c) WISI (Web Interna del Servei d'Informàtica)


Consultes a la WISI per cursos

Curs
Nombre de consultes
 2006-2007  3.413
 2007-2008  2.821
 2008-2009  2.299
 2009-2010  2.053

 

WISI. Visites per cursos

  


Consultes a la WISI per mesos. Curs 2009-2010


Consultes WISI per mesos. Curs 2009-2010