2.1. Direcciˇ per Objectius (DpO)

a) Resultats de la Direcció per Objectius: Vicegerent de l'ASTRI i transversals

Resultats de la Direcció per Objectius 2009
Vicegerent de l'ASTRI i transversals
Assolits completament (90-100%)
19
Assolits parcialment (10-75%)
5
No assolits o desestimats
2

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultats de la Direcció per Objectius 2009. Vicegerent de l'ASTRI i transversals
b) Resultats de la Direcció per Objectius: Biblioteca

Resultats de la Direcció per Objectius 2009
Biblioteca
Assolits completament (90-100%)
85
Assolits parcialment (10-75%)
17
No assolits o desestimats
5

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultats de la Direcció per Objectius 2009. Biblioteca

 Nombre d'objectius operatius per unitat

Unitat  Nombre
Direcció
2
Subdirecció
3
Catàleg
8
Sistema i recursos informàtics
16
Web i intranets
1
Gestió de recursos electrònics
12
Portal de Producció Científica
4
La Factoria
5
Coordinació Tècnica
2
Recursos econòmics
1
Adquisicions i préstec interbibliotecari
9
Unitat de Logística
8
Serveis d'Informació
3
Punt d'Informació a l'Estudiant (PIE)
5
Servei d'atenció telefònica (SAT)
2
Unitat temàtica de Ciències Socials i Humanitats
5
Biblioteca/CRAI del Poblenou
12
Biblioteca del Campus Universitari Mar
9
Total Biblioteca
107

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Resultats de la Direcció per Objectius: Servei d'Informàtica

Resultats de la Direcció per Objectius 2009
Servei d'Informàtica
Assolits completament (90-100%)
91
Assolits parcialment (10-75%)
43
No assolits o desestimats
14

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultats de la Direcció per Objectius 2009. Servei d'Informàtica

 


Nombre d'objectius operatius per unitat

 Unitat  Nombre
Direcció
4
Unitat de Gestió de Recursos
5
Unitat de Comunicacions, Audiovisuals i Seguretat
30
Unitat de Projectes i Sistemes
68
Unitat d'Informàtica de la Ciutadella
15
Unitat d'Informàtica del Poblenou
16
Unitat d'Informàtica del Mar
10
Total Servei d'Informàtica
148