9.8. Portal de Producció Científica

A l'inici de curs 2008-2009, es va fer consultable el Portal de Producció Científica de la UPF a través de la web. Aquest portal ha permès augmentar la visibilitat de l'activitat científica de la UPF. Des d'aquest portal es pot obtenir informació sobre diferents activitats de recerca del personal docent i investigador de la UPF:

  • Ajuts a la recerca: projectes, convenis i beques
  • Publicacions: articles de revista, llibres, capítols de llibre, working papers, intervencions en congressos, traduccions, etc.
  • Altres: premis, patents, organització d'actes, col·laboració en revistes, participació en comitès internacionals, etc.

A més, els professors i investigadors de la Universitat poden generar-se el seu propi curriculum vitae, a través del Campus Global. Actualment conté el CV de 582 PDI (es disposa del CV del 82 % de professors doctors a temps complet). Pel que fa a nombre de referències, les dades de finals de curs són:

  • Articles de revista: 16.900
  • Capítols de llibre: 6.800
  • Llibres: 2.750
  • Projectes: 4.900
  • Convenis: 1.800
  • Tesis dirigides: 1.700
  • Congressos: 18.200

Portal de Producció Científica. CV per departaments

DepartamentCV
Economia i Empresa 132
Ciències Experimentals i de la Salut
 83
Dret
 83
Traducció i Ciències del Llenguatge
 78
Humanitats
 66
Tecnologies de la Informació i les Comunicacions   59
Comunicació   42 
Ciències Polítiques i Socials   39 
TOTAL 582