9.6. La Factoria

La Factoria, servei de suport a l'aprenentatge i a la docència present a tots els campus de la Universitat on hi ha docència, aquest curs va consolidar el seu model de serveis i va continuar oferint-los i millorant-los per a tota la comunitat universitària:

- Suport a l'Aula Global (Moodle): suport a les consultes i a la formació realitzada al PDI
- Creació de materials docents i multimèdia per a professors, atenció personalitzada.
- Suport a l'elaboració de treballs acadèmics per a estudiants
- Suport en la gestió dels drets d'autor per als materials docents (Propietat Intel·lectual)
- Suport a la resolució d'incidències del Campus Global.

A més, seguint el calendari previst, el CAU (Centre d'Atenció a l'Usuari), que ja era en funcionament per als serveis informàtics, es va ampliar a La Factoria. Des d'aquesta aplicació es poden fer arribar les consultes i incidències a La Factoria en servei 24x7. 


La Factoria. Consultes ateses. 2008-2009
  

La Factoria. Consultes ateses. 2008-2009


Des de començament del curs 2008-2009, es va comptar amb beques de col·laboració per al suport a tasques de la factoria.


Nombre de beques i hores setmanals

Nombre de beques

Hores setmanals

Del 25 de setembre de 2008 al 30 de juny de 2009

20

300

De l'1 de juliol al 21 de setembre de 2009

4

60