9.5. Formaciˇ d'usuaris

Com ja ha estat comentat anteriorment, durant el primer trimestre del curs 2008-2009, personal del Servei d'Informàtica i de la Biblioteca va impartir formació als nous estudiants de grau amb continguts per millorar les seves habilitats informacionals i informàtiques.
El desenvolupament d'aquesta formació es va fer en estreta col·laboració amb el professorat responsable de les diferents assignatures, per tal d'adequar-se al màxim a les seves necessitats. Amb aquesta formació es pretén incrementar l'ús i l'aprofitament dels recursos d'informació, informàtics i audiovisuals disponibles, i contribuir a la millora del nou model docent de la UPF posant de manifest la importància d'integrar aquestes competències transversals en els nous estudis.

D'altra banda, es va continuar el programa de formació d'usuaris.


Formació d'usuaris: nombre de sessions segons tipologia. 2008-2009 
 

Localització Nombre de sessions introductòries Nombre de sessions a mida TOTAL

Biblioteca General

45

23

68

Biblioteca/CRAI del Poblenou

27

3

30

Biblioteca del Mar

57

15

72

TOTAL

129

41

170

 


Formació d'usuaris: nombre d'assistents segons tipologia. 2008-2009

Localització Nombre de sessions introductòries Nombre de sessions a mida TOTAL
Biblioteca General

45

23

68

Biblioteca/CRAI del Poblenou

27

3

30

Biblioteca del Mar

57

15

72

TOTAL

129

41

170