9.4. Documents consultats

Documents consultats (suport paper). 2008-2009 
 

Localització

Volums de monografies consultades Nombre de publicacions en sèrie consultades

Biblioteca General i Biblioteca de l'IUHJVV

1.215.000

148.500

Biblioteca/CRAI del Poblenou (*)

414.000

50.600

Biblioteca del Mar

45.000

5.500

Total

1.674.000

204.600

(*) Biblioteca de Rambla i Biblioteca de França fins al desembre del 2008


Dades evolutives dels documents consultats. Monografies. 2004-2009

  

Documents consultats: monografies

Dades evolutives dels documents consultats. Publicacions en sèrie. 2004-2009

  

  Doculments consultats: publicacions en sèrie


Documents consultats (suport electrònic). 2008 

Cerques o consultes a recursos electrònics de pagament o amb llicència

231.892


Documents descarregats (suport electrònic). 2008

Documents descarregats dels recursos electrònics de pagament o amb llicència

532.960