9.21. Xarxa: connexiˇ a internet

En el transcurs del curs acadèmic 2008-es va millorar la redundància de la connexió Internet de la Universitat. Es va instal·lar una segona línia de 1.000 megabits per segon amb el Centre de Supercomputació de Catalunya (CESCA), la qual funciona com a backup de la principal mitjançant la utilització del protocol d'enrutament dinàmic BGP4.

La posada en marxa del Campus de la Comunicació-Poblenou va permetre la connexió informàtica de la Fundació Barcelona Media com una connexió externa de la Universitat (utilitzant també el protocol BGP4), així com recuperar la connexió amb la Fundació I2Cat. Aquesta darrera connexió fou utilitzada el dia 19 de maig de 2.009 per a la primera retransmissió en directe amb tecnologia 3D i qualitat cinematogràfica, en concret d'un assaig de l'òpera Fidelio del Gran Teatre del Liceu.


Evolució dels cabals d'informació de la UPF. 1991-2009

 

 Evolució dels cabdals d'informació de la UPF. 1991-2009