9.20. Xarxa sense fils

La posada en marxa del Campus de la Comunicació-Poblenou va suposar la instal·lació d'una de les primeres xarxes universitàries a Espanya basada en el protocol 802.11n

El protocol 802.11n permet augmentar la velocitat de connexió sense fils mitjançant l'agregació de canals de ràdio i la utilització de la banda de 5 GHz. Aquesta banda de freqüències està menys congestionada que la banda de 2,5 GHz habitualment utilitzada pels dispositius 802.11bg.

La creixent utilització de la xarxa sense fils i la incorporació de nous usos a la WiFi van provocar un augment constant dels usuaris, tal i com es pot veure al gràfic següent.

 

Nombre d'usuaris de la xarxa sense fils

Nombre d'usuaris de la xarxa sense fils

 

També cal destacar la progressiva implantació de la utilització d'Eduroam. Eduroam facilita l'accés i millora la seguretat de la connexió sense fils, a més de permetre la connexió des de les xarxes de les altres institucions afiliades, com és el cas de totes les universitats i centres de recerca espanyols.

També es va posar en marxa un projecte de monitorització d'elements de suport a l'activitat universitària (com els projectors de les aules) mitjançant la xarxa sense fils. La monitorització d'aquests elements permet una disminució del temps de resposta a incidències en l'equipament gràcies a la supervisió remota.

Percentatge d'usuaris que han utilitzat els diferents tipus d'accés

Percentatge d'usuaris Eduroam vs. sistema anterior