9.2. Centre d'Atenciˇ a l'Usuari (CAU)

Durant el curs 2008-2009 es va posar en funcionament el CAU (Centre d'Atenció a l'Usuari), per gestionar peticions i incidències dels usuaris. El CAU es basa en la plataforma FootPrints, una aplicació de programari lliure que s'ha integrat al Campus Global i que s'adapta fàcilment a les necessitats específiques de cadascun dels àmbits de servei. Inicialment es va implantar al Servei d'Informàtica i, després, a diferents àmbits de la Biblioteca. En els propers cursos s'estendrà a la resta de Serveis i Unitats administratives que ho sol·licitin.

Els usuaris poden accedir al CAU a través de la web de Biblioteca i TIC. A la pantalla inicial de la web apareixen els quatre àmbits que es gestionen a través de l'aplicació: Servei d'Informàtica, La Factoria, PIE (informació universitària) i Informació bibliogràfica i préstec. Segons l'àmbit al que l'usuari s'adreci, podrà fer diferents tipus de sol·licituds.

La utilització d'aquesta nova eina contribueix a millorar l'atenció als usuaris, però també suposa una gran millora en el flux de comunicació entre els diferents actors que intervenen en els processos interns del Servei d'Informàtica i de la Biblioteca.

La implantació del CAU es va fer de forma gradual, segons aquest calendari:

  • Servei d'Informàtica: 14 de gener del 2009
  • La Factoria: 5 de maig del 2009
  • PIE (informació bibliogràfica): 7 de juliol del 2009
  • Informació bibliogràfica i préstec: 7 de juliol del 2009