9.16. Telefonia

Durant el curs acadèmic 2008-2009 es va procedir a la interconnexió dels sistemes de telefonia de la UPF i del Consorci PRBB. Abans de la interconnexió la comunicació telefònica entre el PRBB i la resta de la UPF s'havia de fer realitzant una trucada externa, amb el conseqüent cost econòmic. La interconnexió permet la realització de trucades sense cost entre els dos sistemes mitjançant la utilització del prefix 5 i el número d'extensió de l'altre sistema.