9.15. Suport a projectes de recerca

Durant el curs 2008-2009 es va acabar la instal·lació i configuració dels clústers del càlcul i d'alta disponibilitat de la Unitat de Biologia Evolutiva del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut. Aquest clúster, finançat amb diners d'ajuts de professors del departament i el CIBER-BCN, permet el càlcul distribuït entre 64 cores de CPU i 80 GB de memòria i un total de 4 TB. de disc.

Amb finançament del Departament d'Economia i Empresa, del Departament de Ciències Polítiques i Socials, del Departament d'Humanitats i del propi Servei d'Informàtica es va comprar i instal·lar una nova infraestructura de maquinari per donar serveis d'hostatjament de web a aquests departaments, així com actualitzar i ampliar la infraestructura ja existent.

Aquesta infraestructura consta de 3 servidors blades, que mitjançant el programari Virtual-Iron permet la distribució del maquinari entre servidors virtuals i poder assignar a cada moment els recursos necessaris per cada una de les aplicacions. En total es disposa de 24 cores de CPU i 48GB. de memòria per repartir entre els servidors virtuals.

Durant aquest curs s'ha projectat i instal·lat l'actualització del servidor del càlcul del Departament d'Economia i Empresa. Aquest servidor consta de 4 ordinadors virtualment fusionats, resultat del qual fan un únic servidor amb un únic sistema operatiu amb 32 cores i 40 GB. de memòria en el qual executen el programari de Matlab, Stata, R i d'altres necessaris per a la recerca i la docència del departament.

També hem participat en l'ampliació de la infraestructura de servidors del CeGen (Centro Nacional de Genotipado), en la qual també els donem suport.