9.12. Punt d'Informaciˇ a l'Estudiant (PIE)

Usuaris atesos pel Punt d'Informació a l'Estudiant (PIE):

Com a novetats, cal destacar que el PIE, durant el curs 2008-2009, va donar suport a la Unitat de Projecció i Informació Institucionals en les activitats d'informació i promoció dels estudis de grau. També durant aquest període, es va assumir la informació dels estudis de postgrau.

PIE. Usuaris atesos i modalitat de l'atenció. 2008-2009 

Modalitat de l'atenció

Nombre d'usuaris atesos

Atenció presencial

61.394

Atenció telefònica

10.942

Atenció per correu electrònic

5.566

TOTAL

77.902
PIE. Modalitat de l'atenció prestada per cursos acadèmics. 2004-2009

 

 
Punt d'Informació a l'Estudiant. Modalitat de l'atenció prestada