9.11. Préstec interbibliotecari

Pel que fa a l'activitat del servei de préstec interbibliotecari al llarg del curs acadèmic 2008-2009, les dades numèriques més rellevants són les següents:


Préstec interbibliotecari. Documents sol·licitats. 2008-2009

Tipologia de documents

Nombre de documents sol·licitats

Còpies de publicacions en sèrie

3.067

Documents originals

5.137

TOTAL

8.204Dades evolutives del préstec interbibliotecari. Documents sol·licitats. 2004-2009

Préstec interbibliotecari. Documents sol·licitats

 

Préstec interbibliotecari. Documents prestats. 2004-2009

Tipologia de documents

Nombre de documents prestats

Còpies de publicacions en sèrie

1.673

Documents originals

3.805

TOTAL

5.478

 

Dades evolutives del préstec interbibliotecari. Documents prestats. 2004-2009Préstec interbibliotecari. Documents prestats