9.10. Préstec d'equipament audiovisual

Les dades de préstec de material audiovisual als estudiants queden reflectides en aquesta taula.

Préstec d'equipament audiovisual. 2008-2009

Estudis

Nombre de préstecs realitzats

Comunicació Audiovisual

1.515

Publicitat

511

Periodisme

1.041

Altres

144

TOTAL

3.211