9.1. Principals novetats en relaciķ a la prestaciķ de serveis

Al llarg d'aquest curs 2008-2009 es van produir novetats en relació amb els serveis que s'ofereixen a la comunitat universitària. Cal destacar:

Repositori digital de la UPF: e-Repositori

Com ja ha estat dit en un altre apartat, el mes de maig del 2009, es va posar en funcionament el Repositori Digital de la UPF, un projecte estratègic en l'àmbit de la preservació de la memòria intel·lectual i de la difusió de la recerca de la universitat.

Portal de producció científica: PPC

Des de l'inici del curs acadèmic, el PPC va ser consultable a través de la web. Aquest portal, que es complementa amb l'e-Repositori, augmenta la visibilitat de l'activitat científica de la UPF ja que permet obtenir informació sobre diferents activitats de recerca del personal docent i investigador de la UPF (publicacions, ajuts a la recerca, etc.). A més, els professors i investigadors de la Universitat poden generar-se el seu propi curriculum vitae.

CAU (Centre d'Atenció a l'Usuari)

La implementació del CAU (Centre d'Atenció a l'Usuari) per gestionar peticions i incidències dels usuaris es va continuar per fases. En cada fase, es va posar en marxa una nova instància o canal on adreçar les peticions, agrupades d'acord amb la seva temàtica: La Factoria, el PIE, la informació bibliogràfica i el préstec. La utilització d'aquesta nova eina permet una gestió més àgil, ràpida i transparent de les consultes i incidències i contribueix a millorar el flux de comunicació amb els usuaris i, en general, a augmentar la qualitat dels serveis que es presten a la Universitat.


Curs de competències informàtiques i informacionals: experiència pilot

Durant el primer trimestre del curs, personal de la Biblioteca i del Servei d'Informàtica va impartir formació als nous estudiants dels sis nous estudis de grau amb continguts transversals per enfortir les seves habilitats informacionals i informàtiques (alfabetització digital). Aquests continguts eren: la plataforma d'ensenyament virtual (Aula Global Moodle); ordinadors, programaris i equipaments informàtics i audiovisuals de què disposen a la UPF; com trobar els recursos d'informació que necessiten per a les seves assignatures; i com elaborar un treball acadèmic. Amb aquesta formació es pretén incrementar l'ús i l'aprofitament dels recursos d'informació, informàtics i audiovisuals disponibles, i contribuir a la millora del nou model docent de la UPF.