8.5. Tasques de processament tècnic i físic

En finalitzar el curs 2008-2009 la xifra estivativa sobre els documents pendents de processar es va situar en els 110.000, uns 10.000 més respecte al curs anterior. 

 

Nombre de volums

 Monografies disponibles (ja processades)

573.000

 Monografies pendents de processar

110.000

 

Tasques de processament tècnic i físic. Evolució per cursos

Tasques Tasques de processament tècnic i físic. Evolució per cursos