8.4. Principals donacions i cessions bibliogrÓfiques

Les principals donacions i cessions de fons bibliogràfic rebudes al llarg del curs i ordenades cronològicament van ser les següents:

XIII Congrés Internacional EURALEX

Donació, el juliol del 2008, de més de 80 diccionaris feta per aquest congrés internacional de lexicografia, que va tenir lloc a la UPF.

Sílvia Mendlewicz

Donació, el setembre del 2008, de diversos exemplars de monografies. Aquesta donació, feta per la vídua del doctor Albert Calsamiglia, és continuació de la realitzada per la seva família des de l'any 2001.

Josep-Eladi Baños

Donació, el gener del 2009, d'un conjunt de monografies i publicacions en sèrie en l'ambit de les ciències biomèdiques.

Josep Ramoneda

Donació, el juliol del 2009, d'un fons aproximat de 8.000 volums de monografies principalment sobre filosofia, assaig i ciències socials. La data de publicació dels documents és entre els anys 1950 i l'actualitat. 

També cal destacar que van continuar arribant regularment documents donats per diferents membres del personal acadèmic de la UPF. Especialment significatiu resulta el fons sobre història que va seguir donant Josep Fontana.

Pel que fa al capítol de cessions, el mes de novembre del 2008 el rector de la UPF i Pablo Salvador Coderch, catedràtic de Dret Civil de la Universitat, van signar la renovació del contracte de comodat de la col·lecció de 298 obres de dret publicades entre els segles XVI i XIX que Pablo Salvador va cedir a la UPF l'any 1998.