8.1. Dades totals del fons bibliogrāfic

Fons bibliogràfic en qualsevol suport

En finalitzar el curs 2008-2009 el fons bibliogràfic era:

  • Monografies: 573.000 en suports físics (paper, CD, DVD, microformes, etc.) i 22.000 en suport digital i accés remot.
  • Publicacions en sèrie: 15.785 col·leccions (corresponents a 14.364 títols) en suport paper i 12.100 títols en suport digital i accés remot


Monografies disponibles en suports físics. 2008-2009

Localització

Volums

Biblioteca General

277.000

Biblioteca de l'IUHJVV

72.000

Biblioteca/CRAI del Poblenou

96.000

Biblioteca del Mar

6.500

Fons en magatzems

121.500

Total

573.000


Monografies disponibles d'accés remot. 2008-2009

Nombre de títols disponibles (*)

22.000

(*) Inclou documents en format electrònic d'accés remot, com ara llibres electrònics, tesis, diccionaris, working papers, guies temàtiques, etc.

 

Creixement del fons bibliogràfic. Volums de monografies disponibles. 2004-2009

Creixement del fons bibliogràfic. Volums de monografies disponibles 

 

Creixement de les monografies disponibles en suports físics. Per procedència.

 

Procedència de les monografies disponibles Volums de monografies disponibles Percentatge monografies disponibles
Donació

7.923

37,8%

Cessió

161

0,7%

Compra

12.916

61,5%

TOTAL

21.000

100% 

Creixement de les monografies disponibles. Noves adquisicions. Procedència de les monografies 2008-2009

 
Publicacions en sèrie disponibles. Col·leccions en suport paper. 

Localització

Col·leccions

Biblioteca General

10.900

Biblioteca de l'IUHJVV

1.350

Biblioteca/CRAI del Poblenou

2.480

Biblioteca del Mar

375

Fons en magatzems

680

TOTAL

15.785


Creixement del fons bibliogràfic. Col·leccions de publicacions en sèrie en suport paper.

Creixement del fons bibliogràfic. Col·leccions de publicacions en sèrie en suport paper 

 
Títols de publicacions en sèrie en suport paper i d'accés remot. 2008-2009

Nombre de títols en suport paper

14.364

Nombre de títols d'accés remot

12.100


Títols de publicacions en sèrie. En paper i d'accés remot. Dades evolutives 2004-2009

Títols de publicacions en sèrie. En paper i d'accés remot. Dades evolutives 2004-2009

 
Desafectació de fons

Al llarg del curs es van portar a terme, a partir de criteris de deselecció de fons, diferents tasques d'exporgació de fons obsolets, malmesos i duplicats. D'aquesta manera, i per primera vegada, la Biblioteca va presentar al Consell Social de la UPF tres propostes de desafectació de fons. Totes les propostes van ser aprovades i els fons retirats de la col·lecció bibliogràfica i del catàleg. 

Fons dipositats en magatzems i GEPA

Cal destacar que el creixement de la col·lecció va suposar l'increment dels fons dipositats en magatzems d'accés tancat. En les dades de fons bibliogràfics s'indiquen les dades tant dels documents ubicats en les diferents seus de la Biblioteca com en els seus dos grans magatzems, un, situat en la zona no rehabilitada del Dipòsit de les Aigües i l'altre, en les instal·lacions que fins al desembre del 2008 constituïen la Biblioteca de França.

Paral·lelament, i en relació amb els fons de més baix ús, durant el curs 2008-2009 es van realitzar les primeres transferències al magatzem cooperatiu GEPA, situat a Lleida i que és un projecte de les institucions que integren el CBUC (Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya).