1. Introducciˇ

Aquesta memòria és el resum de les diferents actuacions que han portat a terme la Biblioteca i el Servei d'Informàtica de la UPF durant el curs 2008-2009. Encabir en unes poques pàgines el volum de l'activitat realitzada és tasca àrdua i difícil. Tanmateix, aquest document n'és el testimoni que, curs rere curs, posem a disposició de la comunitat universitària.

El curs 2008-2009 marca una fita en el creixement i l'expansió territorial de la UPF, ja que va ser el curs en què va entrar en funcionament i es va inaugurar el Campus de la Comunicació-Poblenou. Conseqüentment, també es van posar en marxa les instal·lacions i els equipaments que la Biblioteca i el Servei d'Informàtica gestionen per donar suport a la docència, l'aprenentatge i la recerca en aquest campus: l'edifici La Fàbrica i l'Àrea Tallers. Les noves instal·lacions, modernes i amb tots els requeriments tecnològics més exigents, estan dissenyades per donar resposta a les necessitats dels nous models d'aprenentatge.

Durant el curs 2008-2009, s'han portat endavant molts altres projectes, alguns dels quals destaquen pel seu valor estratègic i per la seva projecció institucional. Són, a més, projectes transversals i que es materialitzen amb el treball i l'aportació de tots els col·lectius de la Biblioteca i el Servei d'Informàtica. Per aquests motius volem ressaltar-los especialment:

Obertura del Portal de Producció Científica (PPC) a través del web:

En el curs anterior el PPC es va fer operatiu, però no va ser fins a principis del curs 2008-2009 que va estar disponible i consultable a través de web. Amb aquest nou pas, es va aconseguir un dels seus objectius fundacionals: donar més visibilitat a la recerca produïda a la UPF.

Posada en marxa del repositori institucional de la UPF:

El repositori institucional de la UPF -complementari del PPC- es va fer operatiu el mes de maig del 2009. El repositori recull, difon i preserva la producció intel·lectual en format digital que resulta de l'activitat acadèmica i investigadora de la UPF, les revistes científiques i les publicacions institucionals. La seva finalitat és contribuir a augmentar l'impacte de la investigació feta a la UPF i preservar la memòria intel·lectual de la UPF.

Formació en competències informàtiques i informacionals en els estudis de grau:

La impartició de les sessions sobre competències informàtiques i informacionals, per part de personal de la Biblioteca i del Servei d'Informàtica, en una assignatura de primer curs dels nous estudis de grau (sis estudis en el cas de la UPF, en aquest curs, totalment adaptats a l'EEES) és una  fita important en la nostra contribució a la millora del nou model docent i en l'aplicació dels principis de l'EEES. L'actuació materialitza una trajectòria anterior de preparació i de col·laboració amb el Vicerectorat de Docència i Ordenació Acadèmica, i amb el personal docent.

Posada en marxa del Centre d'Atenció a l'Usuari (CAU):

El CAU és la plataforma de comunicació i gestió de peticions i d'incidències entre els professionals que presten un servei i els usuaris d'aquest servei. Durant aquest curs, s'ha posat en marxa -amb una aplicació de programari lliure- en quatre àmbits: Servei d'Informàtica, La Factoria, PIE (informació universitària) i Informació bibliogràfica i préstec. La implementació d'aquesta aplicació suposa un millora substancial en el processos d'atenció als usuaris.

Aquestes són, com ja s'ha dit, algunes de les actuacions més rellevants, des del punt de vista institucional. Tanmateix, n'hi ha moltes d'altres més, que reflecteixen la il·lusió i la motivació de les persones de la Biblioteca i del Servei d'Informàtica que treballen per assolir la màxima qualitat en les seves tasques de donar suport a l'activitat universitària. Amb la constatació d'aquesta actitud i d'aquest compromís, es pot augurar que l'empenta constructiva del curs 2008-2009 es projectarà cap al següent curs acadèmic, 2009-2010, en què es complirà el vintè aniversari de la UPF.