10.5. REBIUN

Del 9 al 11 de novembre del 2005 va tenir lloc, a la Universitat Jaume I de Castelló, la XIII Asamblea Anual de REBIUN. En aquesta assemblea es van presentar els resultats dels grups de treball de cada una de les línies estratègiques del Plan Estratégico de REBIUN i es van fer les propostes d'objectius per a l'any 2006.

Mercè Cabo forma part del grup de treball de la Línea estratégica núm. 1 "Impulsar la construcción de un nuevo modelo de biblioteca universitaria, concebida como parte activa y esencial de un sistema de recursos para el aprendizaje y la investigación". Un dels objectius d'aquest grup de treball va ser organitzar les IV Jornadas CRAI sota el títol "Experiencias en el ámbito de la organización y la convergencia de servicios". Aquestes jornades es van celebrar a Burgos, els dies 10,11 i 12 de maig del 2006. La UPF hi va participar amb l'assistència de Mercè Cabo, Montserrat Espinós i Anna Magre i amb la presentació d'una comunicació, Confluencia de servicios en un entorno CRAI: la experiencia de la Universitat Pompeu Fabra, sobre la creació de l'Àrea de Recursos d'Informació i el treball conjunt de bibliotecaris i informàtics per un millor servei a la comunitat universitària.

En l'assemblea de Castelló també es va aprovar la creació d'una comissió per a l'elaboració del II Plan Estratégico de REBIUN (2007-2010) constituïda per:

  • Comité Ejecutivo de REBIUN
  • Coordinadora de REBIUN
  • Universidad de Granada
  • Universidad de Valladolid
  • Universidad de Zaragoza
  • Universitat Jaume I
  • Universitat Politècnica de Catalunya (coordinador)
  • Universitat Pompeu Fabra

Aquesta comissió va portar a terme els seus treballs, amb diverses reunions plenàries o per grups, per tal de tenir enllestida una proposta de nou pla estratègic que haurà de ser presentada i votada en la XIV Asamblea Anual de REBIUN que s'ha de celebrar el novembre del 2006.

En un altre ordre de temes, cal destacar l'organització d'un viatge professional als Estats Units d'Amèrica. Aquest viatge, impulsat per REBIUN, formava part dels objectius del grup de treball de la Línea estratégica núm. 1. El viatge va tenir el suport de l'Ambaixada a Espanya dels Estats Units d'Amèrica i es van triar set directors de biblioteques membres de REBIUN. Montserrat Espinós va ser escollida per part de la UPF. El viatge va tenir lloc entre els dies 16 i 27 d'octubre del 2005 i el seu objectiu era visitar aquelles biblioteques universitàries que haguessin transformat els seus serveis i la seva organització per adaptar-se als canvis derivats de la consolidació de l'ús de les TIC i de la implantació de nous mètodes educatius.