9.12. Punt d'Informació a l'Estudiant

Usuaris atesos i modalitat d'atenció

Modalitat de l'atenció
Nombre d'usuaris atesos
Atenció presencial
54.667
Atenció telefònica
25.754
Atenció per correu electrònic
3.919
Atenció per correu postal
33
Total

84.373

 

Modalitat de l'atenció prestada per cursos acadèmics

PIE. Modalitat de l'atenció prestada per cursos acadèmics