Bibliografia recomanada

La Bibliografia recomanada és el conjunt de documents que el professorat recomana en cadascuna de les assignatures durant el curs acadèmic; Ens comprometemaixò inclou llibres, documents audiovisuals, números de revistes, etc.