Tràmits legals per a estrangers

Requisitos para entrar en España

Estudiants de fora de la UE

Quan arribis a Barcelona, et recomanem que et registris a l'Ambaixada o Consolat del teu país a Espanya 

Si ets estudiant de fora de la Unió Europea (UE), de l'EEE (Islàndia, Liechtenstein i Noruega) o de Suïssa, per poder estar legalment a Espanya més de 90 dies, necessites obtenir l'autorització d'estada per estudis, que t'autoritzarà a quedar-te a Espanya tot el temps que durin els teus estudis i, amés a més, podràs viatjar, en cas que ho desitgis, dins la UE i els països que tenen firmats convenis amb Espanya o la UE per la lliure circulació de persones.

Tràmits a realitzar per la teva estada per estudis:

 1. ABANS DE LA TEVA ARRIBADA A ESPANYA: Visat d'Estudis
 2. DURANT EL PRIMER MES DES DE LA TEVA ENTREDA EFECTIVA A ESPANYA: TIE (Targeta d'Identitat d'Estranger)
 3. DOS MESOS ABANS QUE ET CADUQUI LA TEVA TARGETA: Renovació
 4. SI HAS DE VIATJAR I LA TEVA TARGETA ESTÀ CADUCADA: Autorització de Retorn
 5. SI DURANT ELS TEUS ESTUDIS VOLS TREBALLAR: Autorització de Treball

 

1. ABANS DE LA TEVA ARRIBADA A ESPANYA: Visat d'Estudis

Abans d'arribar a Espanya has de tramitar el "visat d'estada per estudis" en els consulats d'Espanya del teu país d'origen o residència legal. Pots consultar el consulat corresponent a la web del Ministeri de Assumptes Exteriors espanyol.

Per a tramitar el visat necessites, entre d'altres documents, l'acreditació d'haver estat acceptat en un programa d'estudis a la UPF. Aquesta acreditació has de sol·licitar-la a:


És molt important que el visat sigui d'estudis (tipus D). Qualsevol altre tipus de visat no dóna dret a la tramitació posterior de la Targeta d'Identitat d'Estranger.

Important: tingues en compte que el visat d'estudiant és vàlid únicament per estudiar a la universitat on hagis sol·licitat ser admès i pel període de temps establert a la carta d'acceptació. Per tant, si després d'haver obtingut el visat decideixes estudiar en una institució educativa diferent, t'has de posar en contacte amb la missió diplomática o oficina consular espanyola del teu país de residència per assabentar-te dels passos que has de seguir abans de viatjar a Espanya.

2. DURANT EL PRIMER MES DES DE LA TEVA ENTRADA EFECTIVA A ESPANYA: TIE (Targeta d'Identitat d'Estranger)

Si la teva estada autoritzada té una duració superior a 6 mesos, hauràs de sol·licitar personalment la Targeta d'Identitat d'Estranger en l termini d'un mes des de la teva entrada efectiva a Espanya.

Has de fer la sol·licitud directament a la comissaria de policía:

A)   Si vius a Barcelona, a la Comissaria de Policia situada a Rambla Guipúscoa, 74 de Barcelona, sol·licitant cita prèvia a través de la pàgina web https://sede.administracionespublicas.gob.es/procedimientos/index/categoria/34 (Extranjería\Cita previa extranjería\Acceda\Acceder al procedimiento\Barcelona\Expedición de tarjeta de identidad de extranjero (huella)\Entrar)

B)   Si vius a una altra localitat que no sigui Barcelona, directament a la Comissaria de Policia de la localitat on resideixis.

Documents necessaris:

Més informació:

 

3. DOS MESOS ABANS QUE ET CADUQUI LA TEVA TARGETA: Renovació

La targeta té una vigència d'un any i és renovable si els teus estudis tenen continuïtat.

Pots realitzar el tràmit de renovació amb una antel·lació màxima de dos mesos i, en tot cas, abans que aquesta caduqui.

Més informació:

4. SI HAS DE VIATJAR I LA TEVA TARGETA ESTÁ CADUCADA: Autorització de Retorn

Si has de sortir d'Espanya i la teva targeta está en procés de renovació, pots sol·licitar una autorització que et permeti tornar a entrar al país, sempre que la teva targeta ja hagi caducat. Aquesta autorització et permet sortir i tornar a entrar al país en un termini de 90 dies.

Actualització (29/07/2013): L'autorització de retorn només és vàlida per l'entrada directa a Espanya. Si tornes a través d'un altre país de l'àrea Schengen (vol en connexió), has de comprovar amb antelació si necessites un visat i tramitar-lo abans d'agafar el vol.

Aquesta autorització s'ha de tramitar directament a la comissaria de Policia, a través de cita prèvia:

A) Residents a Barcelona ciutat: A l'oficina del Cos Nacional de Policia del carrer Mallorca, 213 (cantonada Enric Granados) de Barcelona, amb cita prèvia obtinguda a través de la web https://sede.administracionespublicas.gob.es/icpplus/index.html.

B) Els ciutadans estrangers residents fora de Barcelona capital, per obtenir l'autorització de retorn, hauran de personar-se directament, sense necessitat de cita.

Més informació:

5. SI DURANT ELS TEUS ESTUDIS VOLS TREBALLAR: Autorització de Treball


Si durant la teva estada has de realitzar pràctiques en entitats públiques o privades no laborals que formen part del pla d'estudis pel que se t'ha atorgat l'autorització d'estada i que es produeixen en el marc de convenis de col·laboració entre aquestes entitats i la UPF, no serà necessari que tramitis cap autorització de treball.

Fora d'aquest cas, si vols compaginar estudis i feina (per compte pròpia o aliena) sí que es necessita una autorització de treball, amb els següents condicionants:

 • L'horari laboral no pot coincidir amb l'horari lectiu (a temps parcial o a temps complet si té una durada màxima de tres mesos fora del període lectiu).
 • Els ingressos obtinguts no podran tenir el caràcter de recurs necessari per l'estada, ni seran considerats en el marc del procediment de pròrroga d'estada.
 • La vigència de l'autorització de treball coincidirà amb la duració del contracte i no podrà ser superior a la duració de l'autorització d'estada per estudis.

Més informació sobre els documents necessaris i el procediment de sol·licitud:

Enllaços d'interès

 Estudiants de la UE

Si ets d'un Estat membre de la Unió Europea (Alemanya, Àustria, Bèlgica, Croàcia, Dinamarca, Eslovàquia, Eslovènia, Estònia, Finlàndia, França, Grècia, Holanda, Hungria, Irlanda, Itàlia, Letònia, Lituània, Luxemburg, Malta, Polònia, Portugal, Regne Unit, República Txeca, Rumania, Suècia i Xipre) o de Liechtenstein, Islàndia, Noruega o Suïssa, tens dret a la lliure circulació i residència a Espanya.

De totes maneres, tots els ciutadans comunitaris que resideixin a Espanya per un període superior a 3 mesos, tenen l'obligació de sol·licitar la seva inscripció en el Registre Central d'Estrangers. Aquesta inscripció suposarà l'expedició d'un certificat de registre i inclourà un número d'identificació d'estranger (NIE).

Per a tramitar-la t'hauràs de dirigir a la Comissaria de Policia de la localitat on resideixis:

A)   Si vius a Barcelona, a la Comissaria de Policia situada a Rambla Guipúscoa, 74 de Barcelona, sol·licitant cita prèvia a través de la pàgina web https://sede.administracionespublicas.gob.es/procedimientos/index/categoria/34  (Cita previa extranjería\Acceder al procedimiento\Barcelona\Certificado UE\Entrar)

B)   Si vius a una altra localitat que no sigui Barcelona, directament a la Comissaria de Policia de la localitat on resideixis.

Documents necessaris:

 • Formulari de sol·licitud
 • Passaport o document d'identitat en vigor (original i còpia)
 • Rebut de la matricula (original i còpia)
 • Targeta Sanitària Europea o assegurança mèdica privada (original i còpia)
 • Declaració responsable de recursos suficients (model). La participació en programes d'intercanvi d'estudis de la Unió Europea es considera acreditació suficient per a la justificació de mitjans econòmics.

Per a més informació visita la web del Ministeri de l'Interior.

Requisits per entrar a Espanya