Objectius

Facilitar referents i mesures afavoridores de l'èxit d'adaptació a la Universitat a través d'un programa de desenvolupament competencial: promoció de l'èxit escolar, potenciant el paper de la comunitat educativa en un sentit territorial ampli.

 t Incidir amb efectivitat, eficiència i eficàcia amb accions compensatòries al risc d'exclusió social per no persistència en els estudis.
 t Establir mecanismes de coordinació entre la Secundària i la Universitat i implicar l'alumnat universitari i les famílies en el procés.porta
 t Desenvolupar una línia de voluntariat i implicació social dels estudiants universitaris amb l'entorn i l'alumnat de secundària.
 t Disminuir l'abandonament de l'alumnat i afavorir el seu procés d'adaptació en accedir a la universitat a través de competències transversals.
 t Enfortir el paper de la universitat amb programes formatius i la transferència d'experiència.

 

Des d'aquesta iniciativa es pretén abordar el voluntariat, l'atenció a col·lectius desfavorits i a contribució al desenvolupament social de l'entorn.