13.09.2011

Ja s'ha publicat el llibre "Instituciones y competencias en los estados descentralizados"

L'Obsei ha publicat els resultats de la recerca desenvolupada en el projecte "Territori i servei públic en xarxa: mercat i poder públic", finançat pel Ministeri d'Educació i Ciència (SEJ 2006-10986), resultats que es van analitzar en el Simposi internacional "Estudi comparat sobre la distribució del poder en Estats políticament descentralitzats", celebrat a Barcelona els dies 27 i 28 de maig de 2010.

La publicació és a càrrec de l'Institut d'Estudis Autonòmics de la Generalitat de Catalunya. Juntament a la versió castellana en suport paper, s'inclou un cd amb la versió anglesa del text en suport digital.