Arxiu de notícies de l'Àrea de Dret Administratiu

2017
Juny
02.06.2017
Seminari "La recentralització de competències en matèria de protecció del medi ambient" (14.06.17)
Maig
19.05.2017
Seminari OBSEI "¿Dualidad de ordenamientos ambientales para pequeños contaminadores y grandes corporaciones? De excepciones normativas, alfombras rojas administrativas y arbitrajes comerciales" (31.05.17)
10.05.2017
Seminari "La prestación de servicios públicos: nueva ordenación de las vías contractuales y la aparición del concierto social en la legislación autonómica. Depuración conceptual y límites" (17.05.17)
Abril
21.04.2017
Seminari "Las Administraciones Públicas como destinatarias del derecho de defensa de la competencia" (3/05/17)
10.04.2017
Seminari: "La regulació dels grups d'interès i del seu registre a Catalunya" (19.04.2017)
06.04.2017
Calendari seminaris tercer trimestre curs 2016/2017
Març
15.03.2017
Seminari OBSEI "El acceso público a datos en un contexto de transparencia y de buena regulación" (22/03/2017)
Febrer
23.02.2017
Seminari OBSEI "Metodología del Derecho administrativo. Reglas de racionalidad para la adopción y el control de la decisión administrativa"
09.02.2017
Seminari OBSEI "Acotaciones jurídicas al fenómeno de la remunicipalización/reinternalización de servicios en España"
Gener
27.01.2017
Seminari OBSEI "La incidència de la Llei de procediment administratiu comú de les administracions públiques sobre la potestat normativa local"
19.01.2017
Presentació del llibre "Secessió i integració a la Unió Europea. Catalunya nou Estat de la Unió?" (7 de febrer)
13.01.2017
Seminari OBSEI "La gestió de les minories en el federalisme canadenc. Un mirall per la UE?"
10.01.2017
Seminari OBSEI "El dret a la protecció de dades en la nova regulació europea"
10.01.2017
Calendari seminaris segon trimestre curs 2016/2017
2016
Desembre
10.12.2016
Seminari OBSEI "Les garanties dels ciutadans al nou procediment administratiu (electrònic). Sobre la necessitat de superar el biaix autoritari del Dret Administratiu espanyol una vegada més"
Novembre
28.11.2016
Enric Argullol, primer rector de la UPF, rep la Medalla d'Honor de l'Ajuntament de Barcelona
20.11.2016
Seminari OBSEI "El Dret Administratiu Global. Un nou concepte clau pel Dret Administratiu?"
10.11.2016
Seminari OBSEI "TTIP y CETA: Las administraciones públicas ante tratados de libre comercio de nueva generación"
01.11.2016
Seminari OBSEI "Cuestiones actuales en materia de responsabilidad patrimonial de la Administración Sanitaria"
Octubre
15.10.2016
Seminari OBSEI "Una valoració de la LRSAL, dos anys després de la seva entrada en vigor"
Maig
09.05.2016
Seminari OBSEI "Les fortaleses i debilitats de la planificació forestal"
Abril
20.04.2016
Seminari OBSEI "La funció del dret urbanístic en les smart cities"
07.04.2016
Seminari OBSEI "El mite legal de la ciutat compacta"
Març
17.03.2016
Calendari de Seminaris previstos pel 3er trimestre del present curs 15-16
02.03.2016
Cancelació Seminari sobre "El control en la contratación pública. Análisis de la legislación estatal y de la nueva Directiva de Recursos"
Febrer
25.02.2016
CANVI D'UBICACIÓ: Simposi sobre la Reforma Administrativa
19.02.2016
Seminari OBSEI "Les autoritzacions de la Llei Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa"
01.02.2016
Seminari OBSEI "Mejor antes o después? Controles públicos previos vs. Controles públicos posteriores"
Gener
25.01.2016
Seminari OBSEI "Qüestions procedimentals i silenci administratiu a la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon govern"
19.01.2016
Calendari de Seminaris previstos pel 2on trimestre del present curs 15-16
12.01.2016
Seminari OBSEI "La regulació dels textos consolidats al Reglament del Parlament i el sistema de fonts"
2015
Novembre
13.11.2015
Seminari OBSEI sobre "Corrupció urbanística"
13.11.2015
Seminari OBSEI "La nova Llei del procediment administratiu comú: una visió de conjunt"
02.11.2015
Seminari OBSEI "Les relacions de col·laboració entre els poders adjudicadors"
Octubre
16.10.2015
Seminari OBSEI "Procediment de consolidació legislativa al Reglament del Parlament"
05.10.2015
Seminari OBSEI "Contrast de la regulació continguda en el TRLCSP vigent en matèria de modificacions contractuals i la nova regulació europea"
05.10.2015
Calendari de Seminaris previstos pel 1er trimestre del present curs 15-16
Maig
27.05.2015
Seminari OBSEI 17 de juny sobre el "Procediment administratiu sancionador"
Abril
17.04.2015
Seminari OBSEI "Novetats en matèria de transparència"
15.04.2015
Seminari "Qüestions actuals sobre la ciutadania europea"
14.04.2015
Seminari OBSEI "La reforma de la Llei 30/1992"
Gener
26.01.2015
Seminari OBSEI "Novetats en la centralització de compres en el món local"
12.01.2015
Seminari OBSEI: "Revisió del règim jurídic dels establiments comercials"
2014
Octubre
15.10.2014
Seminaris OBSEI 1er trimestre curs 14-15
Juny
04.06.2014
Seminari 18 de juny "La discrecionalidad administrativa en el escenario de la protección ambiental: encuentro académico sobre un tema clásico del Derecho público"
Maig
19.05.2014
Seminari OBSEI "La nova regulació de la transparència administrativa"
13.05.2014
Seminari OBSEI "Participació i discrecionalitat en l'administració"
Abril
14.04.2014
"Derecho ambiental", publicat el darrer llibre del Dr. Betancor
08.04.2014
Seminari 9 d'abril sobre la Reforma de la Llei de Costes
Febrer
17.02.2014
Seminari 2 d'abril sobre la Llei Orgànica per a la Millora de la Qualitat Educativa
10.02.2014
Propers Seminaris de l'Observatori de l'Evolució de les Institucions
Gener
27.01.2014
Seminari 5 de febrer "La Llei 27/2013, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local"
15.01.2014
Publicació del Núm. 3 de la Revista "Textos de Docència Obsei. Espai per a la reflexió sobre metodologia docent"
2013
Maig
14.05.2013
Seminari 18 de juny "Ordenació i control de la discrecionalitat administrativa"
Abril
13.04.2013
Seminaris de treball de l'Àrea de Dret Administratiu realitzats durant el tercer trimestre
Març
11.03.2013
Seminaris de treball de l'Àrea de Dret Administratiu celebrats el segon trimestre
Gener
14.01.2013
Publicació del llibre "Delimitación de competencias en el Estado Autonómico y puntos de conexión"
11.01.2013
Seminaris de treball de l'Àrea celebrats al primer trimestre del curs 2012-2013
03.01.2013
Sel·lecció d'articles propera publicació Textos de Docència
2012
Març
15.03.2012
Publicat el número 2 de la Revista "Textos de docència Obsei. Espai per a la reflexió sobre metodologia docent"
2011
Setembre
13.09.2011
Ja s'ha publicat el llibre "Instituciones y competencias en los estados descentralizados"
Març
31.03.2011
Seminari: "La impugnació de la STC 31/2010 de 28 de juny davant el Tribunal Europeu de Drets Humans"
03.03.2011
Seminari: "La liberalización prometida, ¿liberalización fallida?"
2010
Novembre
15.11.2010
Seminari: "Qüestions entorn de l'impacte del Dret europeu en la regulació dels contractes del sector públic"