Marina Vázquez y César Colorado

Contacte: marina.vazquez@upf.edu, libelularoja@gmail.com

" />
Discursos del Caos

Discursos del Caos

Discursos del Caos, de les metàfores científiques a les cròniques de cafè, és una sèrie radiofònica de divulgació que es proposa abordar temes de caràcter social des d'una perspectiva professional, científica i acadèmica, que permeti a la audiència conèixer i comprendre temes socials rellevants com el racisme, les identitats, els moviments socials, la migració, l'ecologia, la salut, entre d'altres tòpics recurrents de la nostra societat contemporània.

Discursos del Caos, de las metáforas científicas a las crónicas de café, es una serie radiofónica de divulgación que aborda temas de carácter social desde una perspectiva profesional, científica y académica, que permita a la audiencia conocer y comprender temas sociales relevantes como el racismo, las identidades, los movimientos sociales, la migración, la ecología, la salud, entre otros tópicos recurrentes de nuestra sociedad contemporánea.

Realitzat per / Realizado por: Marina Vázquez y César Colorado

Contacte: marina.vazquez@upf.edu, libelularoja@gmail.com

Discursos del Caos - Programa 2 - Parte 2
2. La Comunicaciˇn Intercultural: luchar contra un discurso de siglos / La Comunicaciˇ Intercultural: lluitar contra un discurs de segles Entrevista a Miquel Rodrigo
Discursos del Caos - Programa 2 - Parte 1
2. La Comunicaciˇn Intercultural: luchar contra un discurso de siglos / La Comunicaciˇ Intercultural: lluitar contra un discurs de segles Entrevista a Miquel Rodrigo
Discursos del Caos- Programa 1 - Parte 2
1. Las Ropas Nuevas del Racismo / Els Nous Vestits del Racisme Entrevista a Teun van Dijk
Discursos del Caos - Programa 1 - Parte 1
1. Las Ropas Nuevas del Racismo / Els Nous Vestits del Racisme Entrevista a Teun van Dijk