• Sobre la Universitat Pompeu Fabra  
  • Sobre la Universitat Pompeu Fabra  
  • Sobre la Universitat Pompeu Fabra  
  • Sobre la Universitat Pompeu Fabra  
  • Sobre la Universitat Pompeu Fabra  
  •  
Dades sobre el GRAU

22

Graus

2.573

Estudiants de nou accés a 1er

9.783

Estudiants matriculats

1.833

Graduats (2013-14)

Dades sobre el MÀSTER

25

Màsters universitaris

959

Estudiants matriculats

92,8%

Taxa de rendiment (2013-14)

640

Graduats (2013-14)

Dades sobre el DOCTORAT Dades sobre els RECURSOS HUMANS

9

Doctorats

186

Tesis llegides (2013-14)

594

Professorat equivalent a temps complet 

684

Personal d'administració i serveis 

+ UPF en Xifres