Seguro escolar

Si ets estudiant menor de 28 anys i pateixes algun accident durant l'exercici d'alguna de les activitats incloses a la programació de cultura, esports i lleure a la UPF, recorda que tens subscrita una assegurança escolar, de la qual et pots beneficiar.