Grau en Administració i Direcció d'Empreses (3324): Curs 2015-2016

Català | Castellano | English

Fes un clic sobre el codi per accedir als programes d'un estudi.

Programes de cursos anteriors >>

 • 20644 Matemàtiques Financeres
 • 20668 Psicologia i Empresa
 • 20669 Màrqueting Directe i Digital
 • 20670 Màrqueting de Serveis
 • 20671 Temes Actuals de Recursos Humans
 • 20683 Recursos Humans I
 • 20684 Direcció Financera I
 • 20685 Direcció Comercial I
 • 20686 Comptabilitat de Costos I
 • 20687 Direcció Comercial II
 • 20688 Direcció d'Operacions
 • 20689 Direcció Financera II
 • 20690 Direcció Estratègica I
 • 20691 Comptabilitat Financera
 • 20692 Direcció Estratègica II
 • 20693 Règim Fiscal de l'Empresa
 • 20825 Anàlisi de Dades
 • 20827 Economia de l'Empresa
 • 20829 Introducció al Dret de l'Empresa
 • 20830 Probabilitat i Estadística
 • 20831 Història Econòmica i de l'Empresa
 • 20833 Matemàtiques I
 • 20834 Matemàtiques II
 • 20835 Matemàtiques III
 • 20836 Microeconomia I
 • 20837 Introducció a la Comptabilitat Financera
 • 20838 Microeconomia II
 • 20839 Anàlisi d'Estats Comptables
 • 20840 Organitzacions Econòmiques i Mercats
 • 20842 Seminar Paper
 • 20843 Economia Financera
 • 20844 Econometria I
 • 20846 Econometria II
 • 20848 Mercats i Productes Derivats
 • 20850 Economia Internacional I
 • 20851 Macroeconomia Avançada I
 • 20852 Organització Industrial
 • 20853 Econometria III
 • 20854 Economia de la Informació
 • 20855 Macroeconomia Avançada II
 • 20856 Economia Laboral
 • 21315 Història de l'Empresa Internacional
 • 21317 Història Econòmica Internacional
 • 21318 Història del Pensament Econòmic
 • 21320 Present i Futur de la Integració Europea
 • 21354 Legal English
 • 21859 Investigació de Mercats I
 • 21861 Recursos Humans II
 • 21863 Comptabilitat de Costos II
 • 21865 Sistemes d'Informació
 • 21866 Creació d'Empreses
 • 21868 Comerç Exterior I
 • 21869 Política d'Empresa Internacional
 • 21870 Temes Actuals en Comptabilitat de Gestió
 • 21871 Temes Actuals en Política d'Empresa
 • 21872 Sociopsicologia de les Organitzacions
 • 21875 Comerç Exterior II
 • 21878 Jocs d'Empresa
 • 21879 Fiscalitat Internacional
 • 21883 Anàlisi de Polítiques Públiques
 • 21884 Sistema Fiscal Espanyol
 • 21886 Gestió d'Institucions Sanitàries
 • 21889 Gestió Pública
 • 21892 Àlgebra Lineal i Sistemes Dinàmics
 • 21893 Anàlisi Multivariant
 • 21896 Tècniques de Previsió
 • 21901 Econometria Aplicada
 • 21906 Finances Internacionals
 • 21909 Banca i Altres Institucions Financeres
 • 21911 Economia Financera Internacional
 • 21914 Investigació de Mercats II
 • 21916 Comportament del Consumidor
 • 21917 Temes Actuals en Direcció Comercial
 • 21919 Auditoria
 • 21922 Comptabilitat Pública
 • 21923 Control de Gestió
 • 21927 Economia Experimental
 • 21931 Temes de Microeconomia
 • 21932 Teoria de Jocs i Disseny d'Institucions
 • 21935 Regulació i Política de la Competència
 • 21941 Dret i Economia
 • 21948 Desenvolupament Econòmic
 • 21950 Economia Internacional II
 • 21951 Temes de Macroeconomia
 • 21958 Logística Empresarial
 • 21959 Investigació Operativa
 • 21962 Economia Europea
 • 21973 Treball de Fi de Grau
 • 22096 Introducció a la Microeconomia
 • 22097 Introducció a la Macroeconomia
 • 22099 Macroeconomia II
 • 22102 Introducció a la Teoria de Jocs
 • 22104 Macroeconomia I
 • 22720 Història Econòmica d'Amèrica Llatina
 • 22960 Marqueting Computacional
 • 22964 Pràctiques I
 • 22965 Pràctiques II
 • 22966 Pràctiques III
 • 22996 Xarxes, Multituds i Mercats
 • 23145 Fonaments de Programació
 • 23146 Bases de Dades
 • 23147 Estructura de Dades i Algorismes
 • 23148 Lògica Digital i Computadors
 • 23149 Equacions Diferencials
 • 23150 Projectes Basats en Programari Lliure
 • 23151 Història Moderna i Contemporània dels Països Islàmics
 • 23152 Guerra i Violència
 • 23153 Món Mediterrani
 • 23154 Filosofia de la ciència
 • 23155 Història Moderna i Contemporània d'Amèrica Llatina
 • 23171 Fonaments d'Economia Pública
 • 23172 Economia Pública Aplicada
 • 23630 Computació Estadística Moderna amb R