Màster en Estudis de Traducció

PREINSCRIPCIÓ De novembre a juny
DURADA 1 any acadèmic (60 crèdits ECTS)
CALENDARI De setembre a juny
HORARI El treball de fi de màster es pot presentar fins al setembre. Horari principalment de tarda
PREU Estudiants UE: 3.319,31 € | Estudiants no UE: 4.063,91 €
MODALITATS De recerca, acadèmica i professional
IDIOMES Català i castellà
DOCTORAT AL QUAL DÓNA ACCÉS Doctorat en Traducció i Ciències del Llenguatge
PLACES 40 (incloses 20 places de pràcticum)
LLOC DE REALITZACIÓ Campus de la Comunicació - Poblenou
ORGANITZACIÓ Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge
SECRETARIA DEL MÀSTER
departament.traduccio@upf.edu
Aquest màster ofereix dos ajuts a la matrícula de 2.000 € cadascun per al curs 2014-2015. Més informació

El màster en Estudis de Traducció forma part de la xarxa European Master's in Translation (EMT)

Presentació

Aquest màster s'ofereix a estudiants de postgrau interessats en la pràctica traductora i en la reflexió sobre la traducció. En la seva vessant de recerca, prepara l'accés a dues línies de doctorat del Departament, la d'Estudis de Traducció i la de Recepció i Traducció Literàries. En la seva vessant acadèmica, combina l'orientació teòrica i l'aplicada. En la seva vessant professionalitzadora, ofereix formació en l'àmbit de les diferents traduccions especialitzades (humanisticoliterària, cientificotècnica i juridicoeconòmica) i en el de la interpretació.

Objectius

Formar especialistes en estudis de traducció a partir de la formació prèvia de grau i formar traductors especialitzats i intèrprets.

Especialitats

 • Traductologia
          Traductologia 1: traducció i recepció literàries
          Traductologia 2: traducció i discurs
 • Traducció especialitzada (juridicoeconòmica, cientificotècnica i humanisticoliterària)                  
 • Traducció especialitzada i interpretació

Càrrega lectiva de les modalitats

 • Iniciació a la recerca
  És obligatori cursar 20 crèdits de Treball de Fi de Màster i 10 crèdits de Metodologia Investigadora.

 • Formació acadèmica
  És obligatori cursar 10 crèdits de Treball de Fi de Màster i 10 crèdits més de Metodologia.

 • Especialització professional
  És obligatori cursar 19 crèdits de Pràctiques, 6 crèdits de Treball de Fi de Màster i 5 crèdits de Metodologia. 

Continguts

Metodologia de la Recerca en Traducció. Metodologia de la Pràctica de la Traducció. Teoria de la Traducció. Anàlisi Lingüística i Traducció. Eines per a la Traducció. El Discurs Especialitzat i la Seva Traducció. Traducció Especialitzada: Jurídica i Econòmica, Científica i Tècnica, Humanística i Literària. Traducció Audiovisual. Interpretació.

Pràctiques

En la modalitat professionalitzadora, és obligatori cursar 19 crèdits de pràctiques, que es fan en empreses i institucions amb les quals hi ha convenis de col·laboració. 

Avís:

El Pràcticum té un nombre limitat de places. Els criteris d'adjudicació d'aquestes places són els següents: la data de pagament de reserva de la plaça, la data d'admissió de la sol·licitud i el perfil curricular de l'estudiant.

 

Sortides professionals

Traducció general. Traducció especialitzada. Interpretació. Mediació lingüística en institucions. Ensenyament de la traducció i la interpretació. Ensenyament de llengües estrangeres. Recerca en traducció general i especialitzada.

Beques

El Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge i l'Institut Universitari de Lingüística Aplicada ofereixen beques per a estudiants que cursen el màster.  

Més informació: departament.traduccio@upf.edu iula@upf.edu.

Altres beques: http://www.upf.edu/postgrau/masters/social/social/beques/.