Màster en Estudis de Traducció

> DURADA: 1 any acadèmic a temps complet, 2 anys acadèmics a temps parcial (60 crèdits ECTS) 
> CALENDARI: De setembre juny. El pràcticum es fa de gener a juny | Horari: Principalment de tarda. El treball de fi de màster es pot presentar fins al setembre
> PREU: Estudiants UE: 3.420 € | Estudiants no UE: 4.092
> PLACES:
40
> MODALITAT:
De recerca, formació acadèmica avançada i especialització professional | DOCTORAT AL QUAL DÓNA ACCÉS: Doctorat en Traducció i Ciències del Llenguatge
> IDIOMA:
Castellà i anglès
> LLOC DE REALITZACIÓ:
Campus de la Comunicació - Poblenou | SECRETARIA DEL MÀSTER: postgrau.dtcl@upf.edu
> ORGANITZACIÓ: Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge

Aquest màster ofereix dos ajuts a la matrícula de 2.000 € cadascun per al curs 2016-2017

Presentació

Aquest màster s'ofereix a estudiants de postgrau interessats en la pràctica traductora i en la reflexió sobre la traducció. En la seva vessant de recerca, prepara l'accés a dues línies de doctorat del Departament, la d'Estudis de Traducció i la de Recepció i Traducció Literàries. En la seva vessant acadèmica, combina l'orientació teòrica i l'aplicada. En la seva vessant professionalitzadora, ofereix formació en l'àmbit de les diferents traduccions especialitzades (humanisticoliterària, cientificotècnica i juridicoeconòmica) i en el de la interpretació.

Objectius

Formar especialistes en estudis de traducció a partir de la formació prèvia de grau i formar traductors especialitzats i intèrprets.

Especialitats

 • Traductologia
          Traductologia 1: traducció i recepció literàries
          Traductologia 2: traducció i discurs
 • Traducció especialitzada (juridicoeconòmica, cientificotècnica i humanisticoliterària)                  
 • Traducció especialitzada i interpretació

Càrrega lectiva de les modalitats

 • Iniciació a la recerca
  És obligatori cursar 20 crèdits de Treball de Fi de Màster i 10 crèdits de Metodologia Investigadora.

 • Formació acadèmica
  És obligatori cursar 10 crèdits de Treball de Fi de Màster i 10 crèdits més de Metodologia.

 • Especialització professional
  És obligatori cursar 19 crèdits de Pràctiques, 6 crèdits de Treball de Fi de Màster i 5 crèdits de Metodologia. 

Continguts

Metodologia de la Recerca en Traducció. Metodologia de la Pràctica de la Traducció. Teoria de la Traducció. Anàlisi Lingüística i Traducció. Eines per a la Traducció. El Discurs Especialitzat i la Seva Traducció. Traducció Especialitzada: Jurídica i Econòmica, Científica i Tècnica, Humanística i Literària. Traducció Audiovisual. Interpretació.

Pràctiques

En la modalitat professionalitzadora, és obligatori cursar 19 crèdits de pràctiques, que es fan en empreses i institucions amb les quals hi ha convenis de col·laboració. 

Avís:

El Pràcticum té un nombre limitat de places. Els criteris d'adjudicació d'aquestes places són els següents: la data de pagament de reserva de la plaça, la data d'admissió de la sol·licitud i el perfil curricular de l'estudiant.

 

Sortides professionals

Traducció general. Traducció especialitzada. Interpretació. Mediació lingüística en institucions. Ensenyament de la traducció i la interpretació. Ensenyament de llengües estrangeres. Recerca en traducció general i especialitzada.

Beques

 • El Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge i l'Institut Universitari de Lingüística Aplicada ofereixen beques per a estudiants que cursen el màster.  Més informació: postgrau.dtcl@upf.edu
 • Altres beques