Curs d'Espanyol

Espanyol - Curs 2013/2014

Programa Institucional UPF

El Programa Institucional UPF ofereix cursos trimestrals de llengua espanyola de 45 hores, distribuïts en els següents períodes: setembre-desembre, gener-març i abril-juny. 

Aquest programa està adreçat prioritàriament a estudiants internacionals d'intercanvi, estudiants de la resta d'Espanya i estudiants estrangers de grau. Com a segona preferència, en el cas que hi hagi places lliures, també poden accedir-hi estudiants de tercer cicle que tinguin docència assignada, becaris amb vinculació a un Institut de Recerca de la UPF i professors UPF.

 

bullet_fletxa_baix_08   Cursos del primer trimestre (de l'1 d'octubre al 2 de desembre 2013)

Nivells A1 i A2 

bullet_fletxa_baix_08   Cursos del segon trimestre (del 14 de gener al 13 de març 2014)

Nivells A1, A2 i B1

bullet_fletxa_baix_08   Cursos del tercer trimestre (de l'1 d'abril a l'11 de juny 2014)

Nivells A2 i B1

bullet_fletxa_baix_08   Veure tota l'oferta institucional UPF 2013-2014

 

Last updated 06-03-2014
© Universitat Pompeu Fabra, Barcelona