Curs d'Espanyol
El Programa Institucional UPF ofereix cursos trimestrals de llengua espanyola de 45 hores, distribuïts en els següents períodes: setembre-desembre, gener-març i abril-juny. 

Aquest programa està adreçat prioritàriament a estudiants internacionals d'intercanvi, estudiants de la resta d'Espanya i estudiants estrangers de grau. Com a segona preferència, en el cas que hi hagi places lliures, també poden accedir-hi estudiants de tercer cicle que tinguin docència assignada, becaris amb vinculació a un Institut de Recerca de la UPF i professors UPF.

Primer trimestre

(octubre/desembre) 

alojamiento2

Segon trimestre

(gener / març)

Tercer trimestre

(abril / juny)

 

 

 

Last updated 02-03-2016
© Universitat Pompeu Fabra, Barcelona