Curs d'Espanyol

Espanyol

Itineraris de formació

Cursos oferta institucional UPF
45 hores presencials i 30 hores de treball autònom

Cursos Idiomes UPF de preparació de diplomes

CERTIFICATS OFICIALS

Nivell 1

MECR A1

 

Diploma de Español como Lengua Extranjera (DELE) Nivell A1

 

Nivell 2

MECR A2

 

 

Certificat de nivell Bàsic EOI

Diploma de Español como Lengua Extranjera (DELE) Nivell A2 

 

Nivell 3
Certificat Llindar B1
MECR B1

Diploma de Español como Lengua Extranjera (DELE) Nivell Inicial B1 

Certificat Cicle Elemental / Nivell Intermedi EOI

 

Curs de preparació DELE B2

Diploma de Español como Lengua Extranjera (DELE) Nivell Intermedi B2 

Certificat d'Aptitud / Nivell Avançat EOI

Curs de preparació DELE C1

 

Diploma de Español como Lengua Extranjera (DELE) Nivell C1  

 

Curs de preparació DELE C2

Diploma de Español como Lengua Extranjera (DELE) Nivell Superior C2 

 

 A més a més, a travès de l'SPANISH PROGRAM (www.upf.edu/spanishprogram), Idiomes UPF ofereix cursos d'espanyol des de nivell inicial (A1 MECR) fins a nivell superior (C2 MECR).

Last updated 06-03-2014
© Universitat Pompeu Fabra, Barcelona