Curs de Català

Cursos de perfeccionament

PEI

CURS DE NIVELL SUPERIOR (D)

Curs semipresencial de nivell superior corresponent al nivell C2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR), en el qual es pretén el desenvolupament integrat i significatiu de les diverses destreses lingüístiques fonamentals (comprensió auditiva i lectora, i expressió oral i escrita). Així mateix, s'emfatitza l'ensenyament dels continguts lèxics i gramaticals propis d'un nivell superior de llengua catalana, buscant sempre respondre a les necessitats comunicatives i acadèmiques de l'estudiant/a. El curs inclou l'examen oficial de la Comissió Interuniversitària de Formació i Avaluació en Llengües de Catalunya (CIFALC) que permet obtenir el certificat de nivell superior, totalment homologat per la Generalitat de Catalunya i, per tant, equivalent al certificat de nivell C2 que expedeix la Direcció General de Política Lingüística.  

Per a més informació sobre els exàmens oficials CIFALC, podeu consultar http://www.cifalc.cat/ cifalc

Hores

Curs semipresencial de 100 hores, dividides en:

  • 60 hores presencials
  • 40 hores de treball en línia

Les 60 hores presencials es distribueixen en:

  • 25 sessions de 2 hores cadascuna dedicades a classe de llengua
  • 2 sessions de 3,5 hores cadascuna dedicades a practicar simulacres d'examen
  • 1 sessió de 3 hores corresponent a l'examen oficial de nivell superior de la CIFALC

Crèdits 

6 ECTS (que poden ser incorporats als estudis UPF, segons les normatives vigents)

Preu 

335 € (no inclou la taxa de l'examen oficial CIFALC 2014)

 

Calendari dels cursos

2n semestre: del 4 de març al 5 de juny de 2014

Horari: Dimarts i dijous, de 18.30 a 20.30 h

+ 2 divendres (un del mes d'abril i l'altre del mes de maig, a concretar), de 16 a 19.30h

+ dissabte 7 de juny, de 9 a 12 h (examen oficial CIFALC - Convocatòria juny 2014).

 

Avaluació del curs

L'avaluació del curs serà continuada i es basarà en cinc pràctiques avaluables que caldrà entregar al llarg del curs. Les pràctiques combinaran activitats d'expressió oral i escrita amb exercicis de gramàtica i lèxic.

Per aprovar el curs caldrà que l'estudiant/a entregui totes les pràctiques avaluables i les superi amb una nota mínima de 5. A més, caldrà que compleixi la política d'assistència (80 % d'assistència a les classes presencials). Si no se superés el curs, l'estudiant/a tindrà dret a presentar-se a l'examen oficial CIFALC, el dia 8 de juny, si assisteix com a mínim al 50% de les classes presencials.

 

Com inscriure't als cursos de perfeccionament

La inscripció s'ha de formalitzar a la Secretaria d'Idiomes UPF, situada a l'edifici Roger de Llúria del Campus de Ciutadella, despatx 40.175, de l'1 de setembre de 2013 fins a una setmana abans de l'inici del curs o fins que s'acabin les places de cadascuna de les dues edicions del curs. El pagament es realitzarà mitjançant ingrés o transferència bancària al número de compte indicat en el moment de la matrícula.

 

Requisits:

Per accedir al curs de nivell D cal haver assolit el nivell C1 del Marc Europeu Comú de Referència (MECR).

Last updated 24-03-2014
© Universitat Pompeu Fabra, Barcelona