Curs de Català

castellers nivell d
Curs semipresencial de nivell superior corresponent al nivell C2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR), en el qual es pretén el desenvolupament integrat i significatiu de les diverses destreses lingüístiques fonamentals (comprensió auditiva i lectora, i expressió oral i escrita). Així mateix, s'emfatitza l'ensenyament dels continguts lèxics i gramaticals propis d'un nivell superior de llengua catalana, buscant sempre respondre a les necessitats comunicatives i acadèmiques de l'estudiant/a. El curs inclou l'examen oficial de la Comissió Interuniversitària de Formació i Acreditació Lingüístiques de Catalunya (CIFALC) que permet obtenir el certificat de nivell superior, totalment homologat per la Generalitat de Catalunya i, per tant, equivalent al certificat de nivell C2 que expedeix la Direcció General de Política Lingüística.

Per a més informació sobre els exàmens oficials CIFALC, podeu consultar http://www.cifalc.cat/ cifalc

Hores

Curs semipresencial de 100 hores, dividides en:

  • 60 hores presencials
  • 40 hores de treball en línia

Les 60 hores presencials es distribueixen en:

  • 25 sessions de 2 hores cadascuna dedicades a classe de llengua
  • 2 sessions de 3,5 hores cadascuna dedicades a practicar simulacres d'examen
  • 1 sessió de 3 hores corresponent a l'examen oficial de nivell superior de la CIFALC

Destinataris:

Membres de la comunitat universitària UPF i públic extern que tinguin assolit un nivell de suficiència de llengua catalana, és a dir, un nivell C1 del MECR. Si no es té acreditat es farà una prova de nivell prèvia.

Preu 

340 € (no inclou la taxa de l'examen oficial CIFALC 2015)

Calendari dels cursos

PRIMER SEMESTRE Del 28 d'octubre del 2014 al 10 de febrer del 2015

Dimarts i dijous, de 18.30 a 20.30h

+ 2 divendres (desembre i gener, per concretar), de 16.00 a 19.30h

+ dissabte 14 de febrer, de 9.00 a 12.00h (examen oficial de la CIFALC - convocatòria de febrer del 2015)

SEGON SEMESTRE Del 5 de març al 9 de juny del 2015

Dimarts i dijous, de 18.30 a 20.30h

+ 2 divendres (abril i maig, per concretar), de 16.00 a 19.30h

+ dissabte 13 de juny, de 9.00 a 12.00h (examen oficial de la CIFALC - convocatòria de juny del 2015)
Calendari del curs

Avaluació del curs

L'avaluació del curs serà continuada i es basarà en el treball autònom dels estudiants a través de l'aula virtual del curs i en l'entrega de cinc pràctiques avaluables.

Per aprovar el curs caldrà que l'estudiant/a entregui totes les pràctiques avaluables i les superi amb una nota mínima de 5. A més, caldrà que compleixi la política d'assistència (80 % d'assistència a les classes presencials). Si no se superés el curs, l'estudiant/a tindrà dret a presentar-se a l'examen oficial CIFALC, si assisteix com a mínim al 50% de les classes presencials.

Com inscriure't als cursos de perfeccionament

La inscripció s'ha de formalitzar a la Secretaria d'Idiomes UPF, situada a l'edifici Roger de Llúria del Campus de Ciutadella, despatx 40.175, de l'1 de setembre de 2014 fins a una setmana abans de l'inici del curs o fins que s'acabin les places de cadascuna de les dues edicions del curs. El pagament es realitzarà mitjançant ingrés o transferència bancària al número de compte indicat en el moment de la matrícula o amb targeta de crèdit.

Nombre de places per grup: 13 mínim - 20 màxim

Last updated 25-03-2015
© Universitat Pompeu Fabra, Barcelona