Català

Preparació dels certificats oficials CIFALC

A més del certificat acreditatiu que s’obté en acabar un curs a Idiomes UPF, els diversos nivells que componen el nostre itinerari formatiu de català integren la preparació per als certificats oficials de la Comissió Interuniversitària de Formació i Acreditació Lingüístiques de Catalunya (CIFALC).

D’aquesta manera, els nostres cursos trimestrals de català, adreçats a estudiants d'intercanvi, de grau i de postgrau i professorat de la UPF, incorporen la preparació dels diferents nivells dels certificats CIFALC, homologats per la Generalitat de Catalunya i vàlids per treballar a l’administració pública: el nivell 2 d'Idiomes UPF (A2 del MECR) inclou la preparació del certificat CIFALC de nivell bàsic, el nivell 3 d'Idiomes UPF (B1 del MECR) la del certificat CIFALC de nivell elemental, i el nivell 5 d'Idiomes UPF (B2 MECR), la del certificat CIFALC de nivell intermedi.

Per preparar el nivell de suficiència del certificat CIFALC (C1.2 del MECR), equivalent al nivell C1 de la Direcció General de Política Lingüística, s'ofereix el següent curs específic, subvencionat per la UPF: Informació del curs

Per últim, per preparar el nivell superior del certificat CIFALC (C2.2 del MECR), equivalent al nivell C2 de la Direcció General de Política Lingüística, s'ofereix un curs semipresencial de nivell superior de llengua catalana, que consta de 60 hores presencials i 40 hores de treball autònom. Informació del curs

Itinerari: Veure itinerari formatiu de català

Els certificats oficials CIFALC a la UPF:

Si vols presentar-te als certificats oficials, acreditatius del grau de competència i domini del català, que atorga la Comissió Interuniversitària de Formació i Avaluació en Llengües de Catalunya (CIFALC), ho pots fer a la UPF a les convocatòries de desembre, febrer, març o juny. Recorda que aquests certificats estan homologats per la Generalitat de Catalunya i per tant són equivalents als certificats que expedeix la Direcció General de Política Lingüística, de manera que serveixen per treballar a l’administració pública.

Informació certificats oficials CIFALC

Last updated 17-03-2015
© Universitat Pompeu Fabra, Barcelona