Català

Preparació dels certificats oficials CIFALC

A més del certificat acreditatiu que s’obté en acabar un curs a Idiomes UPF, els cinc nivells que componen el nostre itinerari formatiu de català integren la preparació per als certificats oficials de la Comissió Interuniversitària de Formació i Avaluació en Llengües de Catalunya (CIFALC).

D’aquesta manera, els nostres cursos trimestrals de català, adreçats a estudiants d'intercanvi, de grau i de postgrau i professorat de la UPF, incorporen la preparació dels diferents nivells dels certificats CIFALC, homologats per la Generalitat de Catalunya i vàlids per treballar a l’administració pública: el nivell 2 d'Idiomes UPF (A2 del MECR) inclou la preparació del certificat CIFALC de nivell bàsic, el nivell 3 d'Idiomes UPF (B1 del MECR) la del certificat CIFALC de nivell elemental, i el nivell 5 d'Idiomes UPF (B2 MECR), la del certificat CIFALC de nivell intermedi.

Per últim, per preparar el nivell de suficiència del certificat CIFALC (C1.2 del MECR), equivalent al nivell C de la Secretaria de Política Lingüística, la UPF ofereix de manera gratuïta el següent curs específic:

Curs de Preparació del Certificat Interuniversitari de suficiència (CIFALC)

 Durada

 Dies lectius

 Horaris

 Calendari

 Preu

30 hores

Dimarts i dijous

15.00-18.00

6 maig – 5 juny 2014

* Gratuït membres comunitat UPF

* Cal pagar una taxa anual de matrícula de 50 € en concepte d’inscripció

Com inscriure-t'hi: A la Secretaria d'Idiomes UPF del 4 d'abril al 5 de maig del 2014, ambdós inclosos. (Despatx 40.175)

VEURE ITINERARI FORMATIU D'IDIOMES UPF de català

Els certificats oficials CIFALC a la UPF:

Si vols presentar-te als certificats oficials, acreditatius del grau de competència i domini del català, que atorga la Comissió Interuniversitària de Formació i Avaluació en Llengües de Catalunya (CIFALC), ho pots fer a la UPF durant el mes de desembre i juny. Recorda que aquests certificats estan homologats per la Generalitat de Catalunya i per tant són equivalents als certificats que expedeix la Secretaria de Política Lingüística i serveixen per treballar a l’administració pública.

Informació certificats oficials CIFALC

Last updated 18-03-2014
© Universitat Pompeu Fabra, Barcelona