Marta ABEGÓN NOVELLA

Foto
Professora Ajudant de Dret Internacional Públic

Despatx 40.1E10
Universitat Pompeu Fabra
Edifici Roger de Llúria 
Ramon Trias Fargas, 25
08005 Barcelona

Tel. 935422959
marta.abegon@upf.edu

 

Nota biogràfica

Títols acadèmics abegon

Doctora per la Universitat Pompeu Fabra en el Programa de Doctorat en Dret, especialitat Estudis Internacionals, 2012.

Diploma d'Estudis Avançats (DEA) del Màster en Dret, especialitat Estudis Internacionals. Universitat Pompeu Fabra, juliol de 2009.

Màster en Dret, especialitat Estudis Internacionals. Universitat Pompeu Fabra, 2005-2007. Treball de recerca: "La codificació de les normes relatives als efectes dels conflictes armats en els tractats internacionals".

Llicenciatura en Dret. Universitat Pompeu Fabra, 2005.

Carrera acadèmica

Professora Ajudant. Àrea de Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals de la Universitat Pompeu Fabra. Des de setembre de 2009.

Professora Associada. Àrea de Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals de la Universitat Pompeu Fabra. Des setembre de 2007 a setembre de 2009.

Línies de recerca

- Efectes dels conflictes armats en els tractats internacionals

- Tractats multilaterals normatius de protecció d'interessos generals de la Comunitat internacional

- Aplicació dels tractats internacionals de protecció del medi ambient en temps de conflicte armat

Publicacions

“La codificación de los efectos de los conflictos armados en los tratados: El proyecto de artículos de la Comisión de Derecho Internacional ”, Revista Electrónica de Estudios Internacionales, núm. 25, juny 2013.

Recensió: “SOLÀ PARDELL, Oriol,  Desplazados medioambientales. Una nueva realidad, Universidad de Deusto, Cuadernos Deusto de Derechos Humanos nº. 66, Bilbao, 2012, 116p”,  Revista Catalana de Dret Ambiental, vol. 3, núm. 2, 2012.

“Las opiniones consultivas de la Sala de Controversias de los Fondos Marinos del Tribunal Internacional del Derecho del Mar como un instrumento para la protección del interés general”, comunicació presentada a les XXV Jornadas Ordinarias de Profesores de Derecho internacional y Relaciones internacionales (AEPDIRI) sobre la Gobernanza del interés público global, celebrades a la Universitat Pompeu Fabra, 19 i 20 de setembre de 2013.