Activitats

Seminaris

Els seminaris de l'Àrea són sessions de discussió dedicades a qüestions diverses, des de temes i autors clàssics a afers d'actualidad d'interès especial pels estudiosos del dret internacional i les relacions internacionals. Els seminaris es celebren periòdicament sota la direcció d'algun membre de l'Àrea o de professors i investigadors d'altres universitats i centres espanyols i estrangers.

Workshops

Els workshops de l'Àrea són sessions científiques destinades al tractament profund d'autors i temes especialitzats del dret internacional i les relacions internacionals. En aquestes sessions els membres de l'Àrea també presenten activitats desenvolupades fora de la Universitat Pompeu Fabra. Els workshops se celebren periòdicamente sota la direcció d'un membre de l'Àrea i la participació hi és restingida per a la resta dels membres de l'Àrea.

Altres activitats

Els membres de l'Àrea participen a diverses activitats de la Universitat Pompeu Fabra o d'altres universitats i centres espanyols o estrangers. D'acord amb els seus temes d'interès a l'àmbit de la docència i de la recerca, organitzen o assisteixen a conferències, cursos, seminaris i altres actes acadèmics relacionats amb el dret internacional i les relacions internacionals.