Doctoral thesis

 DEFENDAND THESIS:

 

 • Anna CASTAÑE FORN (2000-2005). Estudi de las interaccions comportamentals entre els sistemes opioides i cannabinoides. Data de lectura: 16/06/2005. Tesi dirigida per Rafael MALDONADO i Olga VALVERDE.        
 • Guadalupe SORIA RODRÍGUEZ (2001-2006). Participació dels sistemes cannabinoide i purinèrgic endògen en els fenòmens de dependència de diferents drogues d'abús. Data de lectura: 21/06/2006. Tesi dirigida per Rafael MALDONADO i Olga VALVERDE.
 • Clara TOURIÑO RAPOSO (2003-2009). Participació del sistema cannabinoide endògen en els fenòmens de dependència d'èxtasis. Tesi dirigida per Olga VALVERDE (directora) i Rafael MALDONADO (co-director).
 • Lola GALEOTE GONZÁLEZ (2003-2008). Rol del sistema opioide endògen en l'addicción a la nicotina. Tesi dirigida per Fernando BERRENDERO (director) i Rafael MALDONADO (co-director).
 • Ester ASO PÉREZ (2004-2008). Participació del sistema cannabinoide endògen en el control de les respostes emocionals relacionades amb els trastorns afectius i l'addicció. Tesi dirigida por Olga VALVERDE (directora) y Rafael MALDONADO (co-director).
 • Xavier NADAL ROURA (2004-2011). Implicació del sistema opioide endògen en el dolor neuropàtic. Tesi dirigida per Rafael MALDONADO (director) 
 • Simona Andreea BURA (2004-2010). Interacció entre els cannabinoides i la nicotina en els processos d'addicció. Tesi dirigida per Rafael MALDONADO (director).
 • Emma PUIGHERMANAL PUIGVERT (2006-2011). Bases moleculars de l'acció dels cannabinoides en el cervell. Possibles implicacions en el tractament de neuropatologies. Tesi dirigida per Andrés OZAITA (co-director) i Rafael MALDONADO (director).
 • María Juliana OREJARENA SERRANO (2006-2010). Participació del sistema monoaminèrgic sobre l'exposición al MDMA (3,4-metilendioximetanfetamina) i THC (Δ9-tetrahidrocannabinol) en ratolins: aspectes comportamentals i neuroquímics. Tesi dirigida per Patricia ROBLEDO i Rafael MALDONADO.
 • Ainhoa PLAZA ZABALA (2007-2012). Estudi de la participació de las orexines en els efectes farmacològics induits per la nicotina. Tesi dirigida per Fernando BERRENDERO (director) i Rafael MALDONADO (co-director).
 • Thomas Mathieu GUEGAN (2007-2013). Participació de los sistemes opioide i cannabinoide endògens en els trastornos addictius. Tesi dirigida por Rafael MALDONADO.
 • Aurelijus BUROKAS (2007-2013). Paper dels sistemes opioide i canannabinoide endògens en models d'ingesta en rosegadors. Tesi dirigida per Rafael MALDONADO.
 • Xavier VIÑALS ÁLVAREZ (2008-2014). Participació dels sistemes opioide i cannabinoide endògens en trastornos induïts pel MDMA (3,4-metilendioximetanfetamina). Tesi dirigida per Patricia ROBLEDO i Rafael MALDONADO.

 • Laura CUTANDO RUIZ (2008-2015). Participació dels sistemes opioide i cannabinoide en processos de neuroplasticitat dels trastornos addictius Tesi dirigida per Andrés OZAITA i Rafael MALDONADO.

 • Arnau BUSQUETS GARCIA (2008-2013). Interacció dels sistemes opioide i cannabinoide amb altres vies de senyalització cel·lular en els transtorns addictius. Tesi dirigida per Andrés OZAITA i Rafael MALDONADO.