Contact

Plànol de BarcelonaNeuroPhar - Laboratori de Neurofarmacologia
Departament de Ciències Experimentals i de la Salut
Universitat Pompeu Fabra
c/ Dr. Aiguader, 88
08003 BARCELONA
Centraleta: +34-93-316.08.13
E-mail: info.neurophar@upf.edu

Director: Prof. Rafael MALDONADO LÓPEZ
E-mail: rafael.maldonado@upf.edu
Telèfon: +34-93-316.08.13

Gestor de recerca/Promotor: Dr. Miquel-Àngel SERRA BELTRÁN
E-mail: miquel.serra@upf.edu