Mariano Aragón

Foto

Nota biogràfica

Responsable de l'Associació Catalana d'Investigacions Marxistes (ACIM)